Nieuws 23 november, 2022

Europees Hof brede toegankelijkheid tot informatie UBO register is ontoelaatbaar

UBO register
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Europees Hof brede toegankelijkheid tot informatie UBO register is ontoelaatbaar

Het Europees Hof van Justitie van de Europese Unie heeft 22 november 2022 bepaald dat de toegang tot de informatie in het UBO register aanzienlijk moet worden ingeperkt. De openbare toegang tot informatie uit het UBO register is volgens het Europees Hof in strijd met Europese grondrechten op het gebied van privacy. 

UBO register 

Vanaf 27 september 2020 is in Nederland het UBO register ingesteld. Dit is gebaseerd op Europese wetgeving. Op 27 maart 2022 (1,5 jaar na de inwerkingtreding van het Nederlandse UBO register) geldt voor elke onderneming in Nederland de UBO registratieplicht.  

UBO-informatie beschikbaar voor het brede publiek 

Het UBO register voorziet het brede publiek (tegen een geringe vergoeding) toegang tot bepaalde persoonlijke informatie over uiteindelijke belanghebbenden van een bepaalde onderneming, alsmede de aard en omvang van hun belang in de betreffende onderneming. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen bestaat de mogelijkheid om deze informatie af te schermen voor het brede publiek. Dit betreft gevallen waarin kan worden aangetoond dat er een groot risico is op fraude, ontvoering, chantage, afpersing, pesterijen, geweld of intimidatie. In de praktijk houdt dit in dat afscherming van persoonsgegevens alleen kan als de UBO minderjarig is, politiebescherming geniet of onder curatele of bewind staat.  

Ongerechtvaardigde inperking van grondrechten  

Het Europees Hof heeft in haar arrest van 22 november jl. bepaald dat de toegankelijkheid tot persoonlijke informatie van UBOs voor het brede publiek een ongerechtvaardigde inperking is van de grondrechten ten aanzien van eerbiediging van privacy en de bescherming van persoonsgegevens.  

Wat betekent deze uitspraak voor het UBO register?

Vooralsnog zal de UBO registratieplicht onverkort blijven bestaan. Deze uitspraak leidt er dus niet toe dat de UBO registratieplicht voor ondernemers in Nederland in zijn geheel is komen te vervallen. Je bent nog steeds verplicht de UBO te registreren. Wat verandert er dan wel? De Kamer van Koophandel heeft naar aanleiding van dit arrest de inzage in het UBO register met onmiddellijke ingang tijdelijk stopgezet. Hoe aan de consequenties van dit arrest op langere termijn vorm zal worden gegeven door de Kamer van Koophandel valt nog te bezien. De uitspraak van het Europees Hof zal eerst moeten worden overgenomen door de nationale rechter. Ook zal er iets zal moeten veranderen in de wetgeving zodat de toegankelijkheid tot de persoonlijke informatie van UBO’s aanzienlijk wordt ingeperkt.  Onze verwachting is dan ook dat het UBO register als gevolg van dit arrest in afgeslankte vorm zal worden voortgezet en niet meer voor iedereen eenvoudig raadpleegbaar zal zijn.

Heeft jullie organisatie advies nodig over de UBO-registratie voor de onderneming en de UBO? Of wil je van gedachten wisselen over UBO gerelateerde vraagstukken? De specialisten van Crowe Peak staan klaar. Neem direct contact met ons op.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact