Tax & Legal 21 februari, 2024

Pijler 2: De nieuwe Wet minimumbelasting 2024 

Crowe Peak/ Kennisbank/ Tax & Legal/

Pijler 2: De nieuwe Wet minimumbelasting 2024 

De recent aangenomen Wet minimumbelasting 2024 heeft belangrijke implicaties voor Nederlandse bedrijven en vraagt om zorgvuldige beoordeling en planning. Deze nieuwe wet brengt een golf van verandering met zich mee, waarbij organisaties van diverse omvang en samenstelling moeten reageren op een nieuw minimumbelastingtarief. We leggen graag uit wat dit concreet inhoudt. 

Wat is Pijler 2  

Pijler 2, in het Engels Pillar 2, ook bekend als de Wet minimumbelasting 2024, werd op 31 december 2023 van kracht in Nederland. Onder deze wet dienen Nederlandse entiteiten die deel uitmaken van een grote groep te beoordelen of zij onderworpen zijn aan een effectief belastingtarief van minstens 15%, omdat zij anders met een bijheffing kunnen worden geconfronteerd.   

Wanneer en op wie is Pijler 2 van toepassing?  

Entiteiten die deel uitmaken van een groep met een geconsolideerde (wereldwijde) omzet van minimaal €750 miljoen vallen onder Pijler 2. Echter, als de geconsolideerde groepsomzet momenteel niet €750 miljoen overschrijdt, betekent dit niet automatisch dat deze entiteiten buiten de nieuwe Wet minimumbelasting 2024 vallen. Om te bepalen of de drempel is overschreden, moet er gekeken worden naar de afgelopen vier jaar. Als in twee van die vier jaar de geconsolideerde groepsomzet de €750 miljoen overschrijdt, valt een Nederlandse entiteit onder de Pijler 2-regeling. Het is dus noodzakelijk om deze drempel jaarlijks te monitoren.   

Berekeningsverschillen tussen Nederlandse vennootschapsbelasting en Pijler 2 

Hoewel het hoogste wettelijke vennootschapsbelastingtarief in Nederland 25,8% bedraagt, betekent dit niet automatisch dat Nederlandse bedrijven ook onder de regels van Pijler 2 zijn onderworpen aan een effectief belastingtarief van minstens 15% en dus voldoen aan het minimum. Dit komt omdat er verschillen zijn in berekeningsmethoden en belastinggrondslagen van Pijler 2 en de Nederlandse vennootschapsbelasting. Bovendien, waar bij de berekening van de Nederlandse vennootschapsbelasting in beginsel wordt uitgegaan van de jaarrekening zoals opgesteld in overeenstemming met Nederlandse grondslagen, is de geconsolideerde jaarrekening van de uiteindelijke moedermaatschappij in beginsel de startpositie voor een Pijler 2 berekening en deze laatste kan gebaseerd zijn op een ander verslaggevingsstelsel.  

Data-verzameling voor Pijler 2-implementatie 

Het verzamelen van substantiële (nieuwe) data is essentieel om de gevolgen van Pijler 2 in kaart te brengen. Deze data is mogelijk niet direct beschikbaar in de huidige IT-systemen van belastingplichtigen, waardoor herziening of vervanging van IT-systemen nodig kan zijn. Daarnaast is het verzamelen van financiële en personeelsgerelateerde data nodig voor een Pijler 2-berekening. Dit proces vereist samenwerking tussen verschillende afdelingen, waaronder IT, Finance en HR, en gaat verder dan alleen de tax afdeling. 

Vragen omtrent de nieuwe data-verzameling of de berekening voor Pijler 2? Onze experts helpen je graag verder.

Contact

Wat zijn de Pijler 2 compliance verplichtingen?  

Entiteiten die onder Pijler 2 vallen, moeten aan verschillende compliance verplichtingen voldoen. Ten eerste moeten ze binnen 18 maanden na afloop van hun eerste boekjaar een melding of kennisgeving indienen dat ze onder Pijler 2 vallen. Binnen 20 maanden na afloop van dat boekjaar moeten ze vervolgens de Pijler 2 aangifte zelf indienen. 

Tijdelijke veiligehaven regels in overgangsperiode 

Er zijn tijdelijke veiligehaven regels, in het Engels safe harbour rules,  die belastingplichtigen vrijstellen van de verplichting om een volledige Pijler 2-berekening te maken. Deze regels zijn echter alleen van toepassing tijdens de overgangsperiode voor boekjaren die beginnen op of vóór 31 december 2026 en eindigen vóór 1 juli 2028. Het is belangrijk om deze tijdelijke veiligehaven regels nauwlettend te volgen. Zodra belastingplichtigen niet langer in aanmerking komen voor de tijdelijke veiligehaven regels tijdens de overgangsperiode, moeten ze vanaf dat moment een volledige Pijler 2-berekening maken. Dit betekent dat mogelijk al tijdens de overgangsperiode een volledige naleving van de Pijler 2-verplichtingen vereist is zonder uitzonderingen. 

Neem tijdig de juiste stappen  

De implementatie van Pijler 2 vereist substantiële voorbereiding en samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen een organisatie. Crowe Peak beschikt over ervaren belastingadviseurs die kunnen helpen bij het in kaart brengen van de gevolgen van Pijler 2 voor uw organisatie. Neem gerust contact met ons op voor een kennismakingsgesprek

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact