Tax & Legal 9 februari, 2024

Transfer pricing: dit zijn de voordelen voor jouw organisatie 

CBcR
Crowe Peak/ Kennisbank/ Tax & Legal/

Transfer pricing: dit zijn de voordelen voor jouw organisatie 

Bij onderlinge prestaties binnen een groep kan het lastig zijn om een zakelijke prijs voor een geleverd product of dienst te bepalen en/of om winsten op de juiste wijze aan de juiste onderneming binnen de groep toe te rekenen. Echter, het vaststellen van een zakelijke verrekenprijs is heel belangrijk om potentiële geschillen, dubbele belastingheffing en fiscale boetes te voorkomen. Daarnaast kunnen zakelijke verrekenprijzen ook bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering. Het hebben van een transfer pricing beleid wanneer je werkt met intragroeptransacties is dan ook cruciaal om onverwachte kosten te voorkomen.

Wat is transfer pricing  

De term transfer pricing verwijst naar de vaststelling van prijzen voor interne transacties binnen een groep (verrekenprijzen). Dit is met name van belang wanneer groepsentiteiten in verschillende jurisdicties opereren. Het doel van transfer pricing is het zakelijk maken van de prijsstelling van deze interne transacties zodat deze vergelijkbaar zijn met transacties tussen onafhankelijke derde partijen. Immers, binnen groepsverband kunnen interne prijzen zelf worden vastgesteld. Dit leidt potentieel tot een arbitraire verschuiving van opbrengsten naar laagbelastende jurisdicties en kosten naar hoogbelastende jurisdicties en dit kan weer leiden tot problemen met Nederlandse belastingdienst maar ook buitenlandse belastingdiensten.  

Wat is een transfer pricing beleid? 

Een transfer pricing beleid is een systematische benadering voor het vaststellen van de genoemde zakelijke prijzen. Het biedt een raamwerk om opbrengsten en kosten op een juiste manier toe te wijzen aan de betrokken entiteiten, wat bijdraagt aan een robuuste belastingpositie in verschillende jurisdicties. Daarnaast kan het implementeren van een adequaat transfer pricing beleid waardevolle data opleveren over de prestaties van verschillende bedrijfsfuncties binnen een groep. Het opstellen van een effectief transfer pricing beleid vereist diepgaande kennis van internationale en nationale belastingwetgeving en een grondige analyse van de bedrijfsactiviteiten binnen de groep. Het is daarom raadzaam hiervoor een gespecialiseerde partij in de hand te nemen.  

Is een transfer pricing beleid verplicht in Nederland?  

Groepsondernemingen die belastingplichtig zijn voor de Nederlandse vennootschapsbelasting moeten in hun verrekenprijzen voorwaarden aanhouden die ook door onafhankelijke partijen zouden kunnen zijn overeengekomen. Daarnaast dienen ondernemingen die dit doen in hun administratie gegevens op te nemen waaruit blijkt op welke wijze de verrekenprijzen tot stand zijn gekomen en waaruit kan worden opgemaakt of er met betrekking tot de tot stand gekomen verrekenprijzen sprake is van voorwaarden die door onafhankelijke partijen zouden zijn overeengekomen. Tot slot zijn ondernemingen die onderdeel zijn van een groep met een geconsolideerde groepsomzet van ten minste EUR 50 miljoen verplicht om in hun administratie een groepsdossier en lokaal dossier op te nemen. In deze dossiers moet bepaalde specifieke informatie over de groep en betreffende entiteit worden opgenomen. Meer weten over deze dossiervorming? Neem gerust contact met ons op.  

Wat zijn de voordelen van een transfer pricing beleid?  

De afgelopen jaren is in Nederland het aantal boekenonderzoeken, rechtszaken en correcties die verband houden met geschillen over transfer pricing flink toegenomen. In de praktijk blijkt dat veel internationale organisaties geen adequate verrekenprijzen hanteren of documentatie aanhouden, dan wel dat het gehanteerde transfer pricing beleid wordt betwist door de Nederlandse Belastingdienst. Verder is met de introductie van nieuwe internationale regelgeving de verwachting dat de complexiteit van de regels omtrent transfer pricing toe zal nemen. De Belastingdienst hecht veel belang aan zakelijke prijsstelling bij intragroepstransacties en het hebben van een goed gedocumenteerd beleid toont aan dat de organisatie zich bewust is van de complexiteit van transfer pricing en bereid is om transparantie en compliance te waarborgen.  

Om geschillen en fiscale correcties te voorkomen is het proactief implementeren van een transfer-pricing-beleid dus sterk aan te bevelen voor ondernemingen die internationaal opereren, al dan niet vanuit Nederland. Een transfer pricing beleid minimaliseert de kans op fiscale geschillen door transparante en conforme prijsstelling binnen de groep. Bovendien biedt het de mogelijkheid om de belastingefficiëntie binnen een groep te optimaliseren, wat kan resulteren in lagere fiscale lasten.  

Crowe Peak: transfer pricing beleid op maat  

Crowe Peaks team bestaat niet alleen uit ervaren fiscalisten, maar ook financieel adviseurs, accountants, international mobility adviseurs en juristen. Dit maakt dat Crowe Peak de go-to partij is voor een transfer pricing beleid op maat voor jouw (internationale) organisatie. Meer weten over wat wij kunnen bieden aan belasting- en structuuradvies? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact