Nieuws 28 februari, 2023

Uw onderneming in zwaar weer, waar moet u op letten?

faillisement
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Uw onderneming in zwaar weer, waar moet u op letten?

De coronacrisis heeft de afgelopen jaren een grote impact gehad op onze samenleving en bedrijfsleven. Nog veel ondernemingen kampen met financiële problemen en discontinuïteit dreigt. Maar ook zonder de coronacrisis komen ondernemingen geregeld in zwaar weer. Hoe kan je je als ondernemer hierop voorbereiden?

Vennootschappen die deel uitmaken van een structuur met meerdere (nationale of internationale) vennootschappen hebben vaak te maken met interne leningen binnen de groep of leningen verstrekt door de aandeelhouder. Daarnaast is er in een dergelijke structuur vaak sprake van een fiscale eenheid. Wij geven enkele tips rondom waar je in dergelijke gevallen op moet letten, wat je het beste in tijden dat de onderneming nog goed draait kunt regelen en wat de gevolgen kunnen zijn als de onderneming in slecht weer belandt.

Interne lening

Het is in een groepsstructuur gebruikelijk dat er gebruik wordt gemaakt van interne financieringen. Wat vaak wordt vergeten bij dergelijke interne financieringen is dat aan deze financieringen wel een zakelijk motief ten grondslag moet liggen. Verder dient de lening te worden vastgelegd in een overeenkomst die op zakelijke grondslagen berust.

Er is sprake van een zakelijk motief voor de lening indien er een zakelijke reden is waarom de lening wordt verstrekt. Het is hierbij van belang te realiseren dat er niet moet worden gekeken door de bril van de aandeelhouder maar met de visie van een financierder. Een financierder verstrekt een lening aan een vennootschap als investering. De financierder verdient bijvoorbeeld op de rentebate die hij ontvangt en niet op het voordeel dat de lening wellicht meebrengt voor de groep in zijn geheel.

Dit brengt ons gelijk bij het volgende punt. De lening moet zijn verstrekt niet alleen met zakelijke motieven, maar ook op zakelijke grondslagen. Denk hierbij aan een juist rentepercentage, voldoende zekerheden en een aflossingsschema.

DGA met lening bij eigen vennootschap

Hetzelfde geldt voor leningen verstrekt aan de DGA. Vaak leent de DGA van de vennootschap bijvoorbeeld voor de aanschaf van een eigen woning. In een dergelijk geval is er voldoende zekerheid afgegeven (de woning) en is er een aflossingsschema en een (over het algemeen) zakelijke rente afgesproken aangezien de rente anders niet in aanmerking komt voor aftrek in de inkomstenbelasting.

Zakelijk motief

Wanneer de DGA een lening aan de vennootschap verstrekt is dit echter vaak anders. Hier wordt vaak weinig tot niets over vastgelegd. Ook hier is het van belang dat de lening wordt verstrekt met een zakelijk motief vanuit financiers optiek en niet met aandeelhoudersmotieven. Ook hier is het van belang duidelijk vast te leggen met welke reden de lening is verstrekt, welk rentepercentage geldt, welke zekerheden de vennootschap kan bieden en binnen welke termijn de lening wordt afgelost.

Indien onvoldoende rekening wordt gehouden met deze eisen kan men voor nare verassingen komen te staan zodra de vennootschap in slecht weer belandt en de lening niet meer kan terugbetalen. De Belastingdienst kan oordelen dat er sprake is van een onzakelijke lening waardoor het verlies dat de lening verstrekker maakt wanneer de lening niet wordt terugbetaald niet aftrekbaar is van de winst/ het belastbaar inkomen. Het is daarom raadzaam om tijdig maatregelen te treffen en ook in voortvarende tijden zakelijke overeenkomsten op te stellen zodat hier geen discussie over kan ontstaan wanneer de lening toch niet terugbetaald kan worden.

Nadelige gevolgen van een fiscale eenheid

Aansprakelijkheid

Bij nationale groepsstructuren wordt regelmatig gebruikt gemaakt van de voordelen van een fiscale eenheid. Zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de BTW kan een fiscale eenheid voordelen opleveren. Wees je ervan bewust dat deze fiscale eenheid in tijden van slecht weer ook nadelige gevolgen kan hebben. Vennootschappen die een fiscale eenheid vormen zijn allereerst (allemaal) hoofdelijk aansprakelijk voor de door de moedermaatschappij verschuldigde vennootschapsbelasting. Indien er sprake is van een fiscale eenheid voor de BTW zijn alle vennootschappen binnen die fiscale eenheid aansprakelijk voor de btw schulden van alle vennootschappen binnen de fiscale eenheid.

Beperking van de liquidatieverliesregeling

Een ander nadeel van de fiscale eenheid, voelbaar in slechtere tijden, is de beperking van de liquidatieverliesregeling in de fiscale eenheid. Wanneer een deelneming binnen fiscale eenheid geliquideerd wordt is het liquidatieverlies niet aftrekbaar, terwijl indien de liquidatie buiten fiscale eenheid plaats zou vinden de moedermaatschappij, onder voorwaarden, wel een liquidatieverlies in aftrek kan brengen. Verder brengt een faillissement van een dochter binnen de fiscale eenheid nog meer nadelige gevolgen met zich mee.

Leg alles tijdig vast en bereid goed voor

Het is dus van belang om ook in goede tijden na te denken wat er kan gebeuren met de onderneming wanneer deze in slecht weer komt en alles tijdig vast te leggen en voor te bereiden. Zorg voor zakelijke leningsovereenkomsten binnen de groep en met de DGA. Denk na of de fiscale eenheid nog wenselijk is als je voorziet dat (één van) de onderneming(en) wellicht wordt geliquideerd of zelf failliet gaat.

Wil je nagaan of de financieringen binnen jullie groep zakelijk zijn? Of heb je vragen over een aankomend faillissement van een vennootschap binnen de groep? Neem dan contact met ons op zodat wij kunnen kijken wat mogelijk is in jullie situatie

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact