Nieuws 28 juni, 2024

1 juli startdatum rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit  

werkgebonden personenmobiliteit
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

1 juli startdatum rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit  

Vanaf 1 juli 2024 moeten bedrijven met 100 of meer werknemers voldoen aan nieuwe rapportage/inventarisatieverplichtingen voor werkgebonden personenmobiliteit. Deze maatregel maakt deel uit van het bredere Klimaatakkoord, dat gericht is op het verminderen van CO2-uitstoot. Naast de startdatum van 1 juli 2024 zijn er ten aanzien van de rapportage werkgebonden personenmobiliteit ook belangrijke deadlines in 2025 en 2026, waarop bedrijven zich moeten voorbereiden. Veel bedrijven kunnen de rapportage over werkgebonden personenmobiliteit combineren met hun verplichtingen onder de ESRS E1-richtlijn.

Deadlines werkgebonden personenmobiliteit 

Vanaf 1 juli 2024 zijn bedrijven met 100 of meer medewerkers verplicht om gegevens bij te houden over het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer van hun werknemers. Deze gegevens moeten uiterlijk 30 juni 2025 worden ingediend voor het jaar 2024. Hoewel de verplichting in eerste instantie alleen geldt voor grotere bedrijven, worden alle organisaties, ongeacht hun grootte, aangemoedigd om vrijwillig deze gegevens in te dienen. 

De deadline van 30 juni 2025 is een belangrijke stap richting de verplichte jaarlijkse rapportage die vanaf 2026 van kracht wordt. Bedrijven moeten tegen die tijd gegevens over werkgebonden personenmobiliteit indienen, betrekking hebbend op de tweede helft van 2024 of het volledige jaar 2024. Vanaf 2026 geldt een volledige jaarlijkse rapportageverplichting voor alle organisaties met 100 of meer werknemers, waarmee een systematische aanpak van het bijhouden en rapporteren van werkgerelateerd verkeer wordt geïntroduceerd. 

Wat moet je opgeven in de rapportage werkgebonden personenmobiliteit? 

De rapportage vereist dat werkgevers gedetailleerde gegevens verstrekken over de werkgebonden mobiliteit van hun werknemers. Dit omvat de duur van de reistijd, de keuze van vervoersmiddelen en het brandstofgebruik.

De rapportage werkgebonden personenmobiliteit en de ESRS E1 

De rapportageverplichtingen voor werkgebonden personenmobiliteit bieden bedrijven ook de mogelijkheid om te voldoen aan de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) richtlijn E1. Deze richtlijn  vereist dat bedrijven rapporteren over hun impact op het milieu. Door de mobiliteitsdata te combineren met de ESRS E1-richtlijn, kunnen ondernemingen een integrale benadering van hun CSRD en RVO-duurzaamheidsrapportages realiseren. 

Een bedrijf kan bijvoorbeeld de gegevens over de reisafstanden en het brandstofgebruik van werknemers verzamelen en analyseren. Deze gegevens kunnen vervolgens worden geïntegreerd in de bredere ESRS E1-rapportage, waarin ook andere milieu-impactgegevens worden opgenomen, zoals energieverbruik en afvalbeheer. Hierdoor ontstaat een compleet beeld van de milieu-impact van de organisatie. 

Hulp nodig bij de rapportage? 

De ESG- en CSRD-experts van Crowe Peak staan klaar om jouw organisatie te begeleiden bij het samenstellen van de benodigde mobiliteitsgegevens en het voldoen aan de ESRS E1-richtlijn. Neem direct contact op voor professionele ondersteuning bij deze rapportageverplichtingen of voor een oriënterend gesprek.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact