Nieuws 28 september, 2023

Update prinsjesdag 2023- Dit betekent de miljoenennota voor jou en je bedrijf  

Miljoenennota 2023
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Update prinsjesdag 2023- Dit betekent de miljoenennota voor jou en je bedrijf  

Traditiegetrouw heeft de minister van financiën dinsdag 19 september namens het Nederlandse kabinet de Miljoenennota en de rijksbegroting overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Hoewel het kabinet demissionair is bevatte de Miljoenennota 2023 toch nog een aanzienlijke lijst voorgenomen wijzigingen in de Nederlandse belastingwetgeving. Sommige van deze voorgenomen wijzigingen zijn vervolgens in de Algemene Politieke Beschouwingen door de Tweede Kamer geamendeerd. Om scherp te stellen welke wijzigingen er nu op tafel liggen en wat deze betekenen voor jouw situatie en je bedrijf gaan wij in dit overzichtsartikel dieper in op de fiscale plannen die tijdens Prinsjesdag zijn onthuld. Indien je vragen hebt of wilt overleggen wat deze wijzigingen voor je betekenen, dan kun je contact opnemen met je vaste contactpersoon bij Crowe Peak of dit formulier invullen. Onze fiscaal specialisten staan graag klaar voor persoonlijk advies.

Update na debat Tweede Kamer in de nacht van 26 oktober op 27 oktober:

In de nacht van 26 op 27 oktober zijn er een aantal amendementen aangenomen. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op Box 2, Box 3, de BOR en de Wet Excessief lenen. Let wel: de amendementen moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. In dit artikel vind je deze wijzigingen weergegeven met een*.

1. Wijziging belastingtarief box 2 inkomstenbelasting 

Per 1 januari 2024 wordt het uniforme tarief van box 2 van 26,9% vervangen door twee tarieven. Inkomsten tot € 67.000 zijn dan belast tegen 24,5%. Over het meerdere bedraagt de belastingheffing 31%. Fiscale partners kunnen de eerste schijf twee keer toepassen, waardoor inkomsten tot € 134.000 belast wordt tegen 24,5%.   

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer besloten het tarief van de tweede schijf in box 2 van 31% te verhogen naar 33%*.  

Vanwege de tariefswijziging kan het aantrekkelijk zijn voor 1 januari 2024 nog een uitkering te doen. Daarnaast kan door een goede dividendplanning (een jaarlijks) belastingvoordeel worden behaald.

2. Wet excessief lenen  

Op 1 januari 2023 is de ‘Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap’ in werking getreden. De bedoeling is belasting te heffen over schulden die door de wetgever bovenmatig worden geacht. Dit is het geval, voor zover de schulden van de aanmerkelijkbelanghouder (en verbonden personen) aan de BV meer bedragen dan € 700.000 op 31 december 2023.  Over dit bovenmatige deel is 26,9% inkomstenbelasting verschuldigd. De schulden blijven dan overigens wel voor het volledige bedrag bestaan. 

Per 1 januari 2024 wordt het drempelbedrag verlaagd met € 200.000*. Dit betekent dat op 31 december 2024 schulden aan de BV die meer bedragen dan € 500.000, voor dat meerdere in de belastingheffing worden betrokken. Bespreek daarom tijdig met je adviseur of het noodzakelijk is om in 2023 al actie te ondernemen op dit vlak.

Er geldt een uitzondering voor leningen ten behoeve van de eigen woning, mits aan de voorwaarden wordt voldaan.  

Aflossen van de schuld of uitkeren van kapitaal lijken de eenvoudigste oplossingen. Maar dit is niet in alle gevallen mogelijk of gewenst.

Onze expert denkt graag met je mee over de fiscaal beste oplossing voor jouw situatie.

Hans Missaar

Hans Missaar

Senior partner tax & legal | International liaison partner

3. Actualiteiten Prinsjesdag  

In het Belastingplan 2024 en de daaropvolgende amendementen zoals ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zijn onder meer onderstaande voorgenomen wijzigingen opgenomen: 

  • Het percentage van de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 14% (2023) naar 12,7%; 
  • De tarieven en schijven in box 1 inkomstenbelasting worden aangepast, waardoor de hogere inkomens meer belasting gaan betalen; 
  • Het heffingsvrij vermogen van box 3 wordt niet geïndexeerd en blijft € 57.000 per belastingplichtige. 

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Tweede Kamer besloten het box 3-tarief te verhogen van 34% naar 36%.  

4. Ontwikkelingen box 3  

De ontwikkelingen rondom box 3 volgen elkaar nog steeds op zonder dat dit een duidelijk beeld over de toekomst oplevert. Terwijl het kabinet bezig is met het opzetten van nieuwe belastingwetgeving voor box 3, buigen rechters zich nog steeds over de huidige systematiek van heffing. Zeer recent heeft de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad, de hoogste adviseur op dit gebied, een conclusie (advies) uitgebracht waarin hij concludeert dat ook de reparatiewetgeving van het kabinet niet voldoet. Hij is van mening dat nog steeds sprake is van ongerechtvaardigde heffing, indien zeer verschillend renderende of negatief renderende beleggingen naar één uniform positief rendement worden belast. Dit is strijdig met het discriminatieverbod en het eigendomsrecht. De vraag hoe hiermee moet worden omgegaan is voorgelegd bij de Hoge Raad.  

Werkelijk rendement en Wet rechtsherstel 2023 

Hoe het werkelijk rendement moet worden bepaald is nog onderwerp van discussie. Volgens een recente uitspraak behoren niet gerealiseerde rendementen niet tot het werkelijk rendement.  

In de nacht van 26 op 27 oktober is er een amendement aangenomen in de Tweede Kamer waardoor het tarief van 34% per 1 januari 2024 verhoogd wordt naar 36%. Het huidige tarief is 32%.*

In afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad heeft de Belastingdienst het opleggen van de definitieve aanslagen 2021 en 2022, voor aanslagen met een box 3 inkomen met ander vermogen dan enkel banktegoeden, aangehouden. Hetzelfde geldt voor de afhandeling van bezwaarschriften box 3 over de jaren 2017 tot en met 2022. Wel worden voorlopige aanslagen inkomstenheffing 2021 en 2022 opgelegd. Daarvoor vormt de Wet rechtsherstel 2023 het kader.

Indien je een (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting ontvangt, waarin ook box 3 is opgenomen, kun je contact opnemen met onze specialist.

Wij bespreken graag de verschillende opties met je.

Neem contact op

5. Belastingrente 

Met ingang van 1 juli 2023 is de belastingrente over inkomstenbelasting (en andere belastingen) verhoogd naar 7,5%. De rente wordt berekend over te betalen bedragen, maar niet over teruggaven. Met ingang van 1 januari 2024 wordt ook de belastingrente over vennootschapsbelasting verhoogd naar 10%. Voorkom het betalen van belastingrente door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen of aan te passen. Wij zijn je graag van dienst met het aanvragen van een voorlopige aanslag. Neem hiervoor contact op met je vaste aanspreekpunt bij Crowe Peak.  

6. Fiscale maatregelen bedrijfsopvolging (BOR) en doorschuifregeling (DSR) in beweging 

Ter versobering van de huidige bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn er verschillende maatregelen voorgesteld die de komende jaren gefaseerd in gaan.

De wijziging per 1 januari 2024:

  • Met ingang van 1 januari 2024 kwalificeert aan derden verhuurd vastgoed niet voor de BOR en DSR. Verhuurd vastgoed schenken met toepassing van de BOR is dan standaard niet meer mogelijk. 

De wijzigingen per 1 januari 2025:

  • De huidige vrijstelling van 100% van de goingconcernwaarde van € 1.205.871 wordt 1 januari 2025 verhoogd naar € 1.500.000, terwijl de huidige vrijstelling van 83% van de goingconcernwaarde boven de € 1.500.000 wordt verlaagd naar 75% (in plaats van 70%)*.
  • De 5%-doelmatigheidsmarge voor beleggingsvermogen in de BOR en de DSR ab wordt afgeschaft. 
  • Bedrijfsmiddelen die binnen de onderneming gemengd worden gebruikt en gelden als keuzevermogen, kwalificeren per 2025 alleen als ondernemingsvermogen voor zover ze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt. 
  • De dienstbetrekkingseis in de DSR wordt afgeschaft. Kinderen hoeven dan niet eerst in dienstbetrekking bij de onderneming te zijn geweest, voordat de onderneming wordt geschonken.  
  • Bij schenkingen gaat een minimumleeftijd van 21 jaar voor de bedrijfsopvolger gelden. 

Naast bovengenoemde maatregelen, staan ook nog enkele maatregelen met een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2026 op de wetgevingskalender. Neem contact op met je adviseur of abonneer je op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle actuele wijzigingen. 

Maandelijks de nieuwste updates in je email

Schrijf je nu in en blijf op de hoogte

"*" geeft vereiste velden aan

Bovenstaande inhoud is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden, vormt geen professioneel advies en dient derhalve niet te worden gebruikt ter vervanging van overleg met professionele adviseurs. Crowe Peak aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor of zorgplicht wat betreft de gevolgen van handelen, of nalaten te handelen op basis van de informatie in deze publicatie of voor een beslissing die daarop is gebaseerd 

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact