Nieuws 14 mei, 2024

Versoberde toepassing van de 30% regeling  

30% regeling
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Versoberde toepassing van de 30% regeling  

Dit zijn de consequenties en zo werkt het overgangsrecht

Met ingang van 2024 is de toepassing van de Nederlandse 30%-regeling aanzienlijk gewijzigd. Dit heeft flinke (financiële) gevolgen voor expats en werkgevers die van dit fiscale voordeel profiteren. Bovendien stellen deze veranderingen, zoals de invoering van een salary cap en de geleidelijke afbouw van de onbelaste vergoeding, bedrijven die veel werken met hoogopgeleide expats voor uitdagingen op het gebied van administratie en recruitment. Lees hieronder meer over alle relevante ontwikkelingen op dit gebied.  

Salary cap 

Met de invoering van een salary cap wordt vanaf 2024 het maximale bedrag vastgesteld waarover de 30%-regeling kan worden toegepast. Dit betekent dat expats na een bepaalde periode van inkomsten geen recht meer hebben op het volledige belastingvoordeel (of het voordeel van de onbelaste vergoeding moet over het jaar verspreid worden om fluctuaties in het nettoloon van de werknemer te voorkomen). Werkgevers moeten zich bewust zijn van de limiet en hun beloningsbeleid hierop aanpassen om tegemoet te komen aan de nieuwe regelgeving. De salary cap per 1 januari 2024 betreft een bedrag van 233.000 euro.  

30% regeling

Afbouw percentage onbelaste vergoeding 

Een andere belangrijke verandering is de geleidelijke afbouw van het belastingvoordeel na verloop van tijd. Na 20 maanden wordt het percentage van het inkomen waarover geen belasting hoeft te worden betaald verlaagd naar 20%, gevolgd door nog eens 20 maanden waarin het slechts 10% bedraagt. Deze stapsgewijze afname van het voordeel vereist zorgvuldige planning van werkgevers om financiële consequenties te minimaliseren. Sparren over de consequenties van afbouw van de regeling voor jouw internationale personeelsbestand en payroll? Neem hier contact met ons op.  

Afschaffing partiële belastingplicht per 2025 

Ten gevolge van de wijzigingen in het domein van de 30% regeling wordt vanaf 2025 ook de partiële belastingplicht voor expats afgeschaft. Hierdoor worden zij volledig belastingplichtig in Nederland voor hun vermogen.  

Toepassing gunstig overgangsrecht 

Op basis van bovenstaande wijzigingen is het niet overdreven om de aanpassing van de 30% regeling een duidelijke versobering te noemen. Het overgangsrecht biedt echter gelukkig enige verlichting voor bestaande gevallen. Hieronder vind je de belangrijkste situaties van overgangsrecht op een rij: 

  • Salary cap: deze geldt voor werknemers die in 2022 al gebruik maakten van de 30% regeling pas vanaf 1 januari 2026; 
  • Afbouw percentage van de onbelaste vergoeding: de afbouw geldt niet voor werknemers die in 2023 al gebruik maakten van de 30% regeling; en 
  • Afschaffing van de partiële belastingplicht: deze geldt voor werknemers die in 2023 al kwalificeerden voor de 30% regeling pas vanaf 1 januari 2027.  

Voor toepassing van het gunstige overgangsrecht is het dus belangrijk om te bepalen vanaf welke maand de 30% regeling van toepassing is. De goedkeuring voor de 30% regeling wordt normaal gesproken pas afgegeven nadat een werknemer in Nederland met werken begonnen is. Hierbij geldt een terugwerkende kracht van vier maanden.  

De Belastingdienst heeft vorige week bevestigd dat het overgangsrecht door deze terugwerkende kracht van toepassing is als de loonadministratie met correctieberichten wordt aangepast. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werknemer in december 2023 in Nederland tewerkgesteld is, de aanvraag 30% regeling in februari 2024 is ingediend en de goedkeuring pas in april 2024 is ontvangen. Voor werkgevers is het dus cruciaal om waar mogelijk de 30% regeling met terugwerkende kracht in de loonadministratie te verwerken. Behoefte aan advies op het gebied van toepassing van het gunstige overgangsrecht? Neem contact op met je vaste Crowe Peak adviseur of vul dit formulier in voor een vrijblijvend gesprek.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact