Nieuws 13 december, 2023

Rapportage werkgebonden personenmobiliteit: deadlines in 2024 én 2025 

Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Rapportage werkgebonden personenmobiliteit: deadlines in 2024 én 2025 

Sinds het Klimaatakkoord ligt in Nederland een groeiende maatschappelijke en politieke focus op het verminderen van CO2-uitstoot. Werkgevers met 100 of meer werknemers kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van CO2-uitstoot, met name door te focussen op het verminderen van ‘werkgebonden personenmobiliteit’. Daarom wordt het voor hen vanaf medio 2024 verplicht om jaarlijks gedetailleerde gegevens over de reisafstanden van hun werknemers in kaart te brengen.

Wat is werkgebonden personenmobiliteit? 

Werkgebonden personenmobiliteit heeft betrekking op de manier waarop individuen zich verplaatsen van en naar hun werkplek. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de duur van de reistijd van werknemers, de keuze voor vervoersmiddelen en het brandstofgebruik. Het begrip is daarom ook nauw verbonden met stedelijke planning, infrastructuurontwikkeling en milieubeheer. Als hierboven beschreven, wordt vanaf komend jaar van bedrijven met meer dan 100 werknemers in dienst verwacht dat zij een actieve rol gaan innemen in het registreren van verschillende aspecten van werkgebonden personenmobiliteit. Echter, gegevens hieromtrent verzamelen is geen sinecure. Daarom heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handreiking gepubliceerd die werkgevers een duidelijker beeld geeft van hun verplichtingen omtrent de registratie en hoe zij deze verplichtingen na kunnen komen. Je vindt deze handreiking hier.

Op zoek naar een adviseur die je hier stapsgewijs doorheen praat? Of een intermediair die de rapportage voor jouw organisatie oppakt? De experts van Crowe Peak staan voor je klaar. Neem direct contact op.

Belangrijke deadlines voor werkgevers aangaande werk gebonden personenmobiliteit 

  • 1 juli 2024: Vanaf dit moment moeten organisaties met 100 of meer werknemers verplicht rapporteren. Het is in 2024 essentieel om de administratie op orde te hebben voor het indienen van gegevens in 2025. De mogelijkheid bestaat (in 2025) om te kiezen voor rapportage over alleen de tweede helft van 2024 of over heel 2024.
  • 30 juni 2025: Als organisatie is het noodzakelijk om de gegevens over de tweede helft van 2024 of heel 2024 uiterlijk op deze datum in te dienen.
  • 2026: Vanaf dit jaar is jaarlijkse rapportage verplicht voor organisaties met 100 of meer werknemers.

Meer weten over onze ESG- (en CSRD-) diensten?

 

Lees verder

Voordelen rapportage werkgebonden personenmobiliteit

Het voldoen aan de rapportageverplichting ten aanzien van de werkgebonden personenmobiliteit biedt aanzienlijke voordelen voor jouw organisatie: 

  • Simpelweg compliance: door te voldoen aan de voorgeschreven rapportageverplichting, toont jouw organisatie haar toewijding aan transparantie en naleving van regelgeving.  
  • Eigen inzichten verbeteren: het verzamelen van gegevens over gereisde kilometers en brandstofgebruik biedt waardevolle informatie. Het stelt jouw organisatie in staat om beter inzicht te krijgen in mobiliteitspatronen, waardoor mogelijke optimalisaties en efficiëntieverbeteringen kunnen worden geïdentificeerd. 
  • HR-doeleinden: het nauwkeurig bijhouden van werkgebonden mobiliteitsgegevens kan HR-processen ondersteunen, zoals het aanpassen van arbeidsvoorwaarden, flexibele werktijden en het bevorderen van duurzame vervoersopties voor werknemers. 
  • ESG-doeleinden: de rapportage draagt bij aan de ESG-doelstellingen van jouw bedrijf. Het meten en verminderen van de CO2-uitstoot past binnen duurzaamheidsinitiatieven en bevordert een positieve milieu-impact van de organisatie. 

Crowe Peak: jouw partner voor ESG-rapportages  

Kies Crowe Peak als partner voor het vervullen van ESG-rapportageverplichtingen, met specifieke expertise in het domein van werkgebonden personenmobiliteit. Wij staan klaar om jouw bedrijf te begeleiden bij het samenstellen van werknemersonderzoeken of enquêtes die essentieel zijn voor het verzamelen van relevante mobiliteitsgegevens. Bovendien fungeren we als tussenpersoon, waarbij onze deskundige de uiteindelijk in 2026 verplichte rapportage opmaakt. 

Neem contact met mij op

Sparren over de mogelijkheden? Vul dan het formulier in.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact