Nieuws 21 december, 2023

Werkkostenregeling (WKR) update 

Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Werkkostenregeling (WKR) update 

Gebruik de vrije ruimte vóór 2024! 

Crowe Peak maakt werkgevers die alles uit het laatste restje van 2023 willen halen graag attent op een mogelijk eindejaarscadeautje: de vrije ruimte van de WKR.  Grijp voor het einde van het jaar deze kans om je werknemers van zoveel mogelijk voordeel te voorzien. Benieuwd naar de voordelen van de WKR of wil je persoonlijk advies? Neem contact op met je Crowe Peak adviseur.  

Werkkostenregeling (WKR) 2023 

Onder de WKR-regeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aanbieden aan werknemers, zoals kerstgeschenken of eindejaarsuitkeringen. Als het totaal aan onbelaste vergoedingen die aan werknemers worden verstrekt binnen de aangewezen “vrije ruimte” valt, hoeft er door de werkgever geen belasting (eindheffing) te worden betaald. 

Voor 2023 bestaat de vrije ruimte uit 3% van de eerste € 400.000 van de gezamenlijke loonsom van alle (in Nederland werkzame) werknemers. Boven de € 400.000 van de loonsom (van werknemers die in Nederland werken) bedraagt de vrije ruimte 1,18% van de totale loonsom. 

Welke kosten worden gedekt door de “vrije ruimte”? 

De volgende kosten worden onder meer gedekt:  

 • Kerstpakketten en andere kleine geschenken (bijv. een kerstlekkernij zoals een kerststol). 
 • Parkeer-, veer- en tolkosten voor privévoertuigen. 
 • Kosten voor bedrijfsfitness (met uitzondering van faciliteiten op kantoor). 
 • Thuiswerkkosten (kantoor aan huis). 
 • Rentevoordeel uit een werknemerslening 
 • Reiskosten die de standaardtarieven overschrijden (bijvoorbeeld kilometervergoeding van meer dan € 0,21 per kilometer). 
 • Personeelsbijeenkomsten en werkgerelateerde reiskosten. 
 • Bijdragen aan personeelsverenigingen.  

Dit moet je doen om de WKR te gebruiken 

Neem de volgende stappen om de werkgerelateerde kostenregeling effectief te gebruiken: 

 1. Ga na of de vergoeding, toelage of verstrekking “loon” vormt, aangezien de werkkostenregeling specifiek van toepassing is op loon. 
 2. Controleer of de vergoeding, aftrek of voorziening onder gerichte vrijstellingen of nihil waarderingen valt. In bepaalde gevallen kan het mogelijk zijn om het gebruik van de vrije ruimte te vermijden. 
 3. Beslis of je de vergoeding, toelage of verstrekking categoriseert als eindheffing of behandelt als onderdeel van het loon van de werknemer. 
 4. Bereken een eindheffing van 80 procent op het bedrag boven de vrije ruimte (indien van toepassing). 

Voor de volledigheid is het belangrijk op te merken dat WKR-uitgaven moeten worden aangewezen op het moment dat de werkgever ze betaalt of verstrekt. Het is niet toegestaan om ze achteraf of met terugwerkende kracht aan te wijzen. Kosten kunnen echter nog wel worden aangewezen, zolang dit maar in 2023 gebeurt! De eindheffing van 80% (indien van toepassing) over de aangewezen werkkosten die het toegewezen budget overschrijden, moet uiterlijk in februari 2024 worden opgegeven in de aangifte loonheffingen. Om de voordelen van de Nederlandse werkkostenregeling te maximaliseren, moeten werkgevers analyseren of de aangewezen personeelsbeloningen in overeenstemming met deze regeling in de salarisadministratie zijn verwerkt. Zoek je hulp bij het afronden van je WKR-toewijzingen? Neem dan contact op met ons payroll team. 

Maximaliseren van WKR-voordelen 

Cruciaal bij het gebruik van de WKR is om na te gaan of de werkgever het belastingvrije budget volledig heeft gebruikt, of er nog vrije ruimte beschikbaar is (voor het aanbieden van een vergoeding voor werken op afstand, een kerstgeschenk, of andere extraatjes voor je werknemers), of dat de werkgever uiteindelijk een eindheffing van 80% zal moeten betalen over het overschot. 

Overweeg je om dit jaar gebruik te maken van de WKR of twijfel je om je werknemers belastingvrij te laten profiteren? Als je wil dat wij een prognose maken van de totale beschikbare vrije ruimte voor 2023 of het komende jaar 2024, neem dan contact op met onze specialisten. 

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact