Nieuws 10 juni, 2024

Wet overgang van onderneming in faillissement (Wovof) aanstaande 

Wet overgang van onderneming in faillissement (Wovof)
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Wet overgang van onderneming in faillissement (Wovof) aanstaande 

Nieuwe wet verbetert positie werknemers bij overgang van onderneming in faillissement  

Op 27 mei 2024 is de Wet overgang van onderneming in faillissement (Wovof) ter consultatie voorgelegd. Deze wet heeft, wanneer deze daadwerkelijk zal worden aangenomen, grote gevolgen voor bedrijven die failliete ondernemingen willen overnemen. Het wetsvoorstel verplicht kopers van failliete entiteiten namelijk alle werknemers over te nemen, tenzij bedrijfseconomische omstandigheden dit verhinderen. Dit verhoogt de werknemersbescherming, maar introduceert ook meer complexiteit, tijdsdruk en kosten bij doorstarts, wat het aantal succesvolle doorstarts kan verminderen. In onderstaand artikel lichten we de implicaties van de Wovof verder toe. Meer weten over onze diensten bij faillissementen? Neem direct contact op. 

Baanbehoud bij doorstart bedrijf 

Het EU Hof van Justitie en de Hoge Raad hebben in eerdere uitspraken bepaald dat werknemers hun baan niet hoeven te verliezen als een bedrijf failliet gaat en er een nieuwe eigenaar van de onderneming is. Desalniettemin gaf die jurisprudentie niet de duidelijkheid waar de praktijk vaak wel naar op zoek was in faillissementssituaties. De Wovof beoogt daarom nu wel de gewenste duidelijkheid te scheppen. De Wovof regelt dat werknemers die in dienst zijn bij de failliete werkgever ten tijde van de faillietverklaring, in principe in dienst komen bij de partij die de onderneming voortzet. De overgang van de onderneming mag op zich geen reden zijn om hiervan af te wijken. De koper mag alleen minder werknemers overnemen als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. In dat geval moet objectief en transparant worden bepaald welke werknemers wel en niet meegaan. 

Wovof en het concurrentiebeding  

Werknemers die bij een doorstart niet in dienst kunnen komen bij de koper hebben er belang bij om snel ergens anders aan de slag te gaan. Een concurrentiebeding kan dat echter in de weg staan. Daarom beperkt de WOVOF de werking van concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten onder die omstandigheden. 

Gevolgen voor bedrijfsovernames 

Met de Wovof wordt dus ingezet op betere bescherming van werknemers. Echter, er klinkt ook kritiek. Deze is vooral gericht op de praktische implicaties van de werknemersbescherming. De nieuwe regeling kan namelijk leiden tot meer onderzoek en verantwoordingsplicht in het kader van een bedrijfsovername. Dit kan hogere transactiekosten en meer voorbereidingstijd met zich meebrengen. In een faillissementssituatie is er echter vaak juist gebrek aan tijd. In dit verband is er in de Wovof wel een procedure opgenomen die moet waarborgen dat snel wordt bepaald of een overname in faillissement in een concreet geval haalbaar is. Of dit weer nieuwe praktische vragen gaat opwerpen die vervolgens door de rechterlijke macht moeten worden beantwoord zal de toekomst dus nog moeten uitwijzen.  

Crowe Peak: ervaren juristen, snel advies 

Belanghebbenden hebben tot 22 juli 2024 de gelegenheid om op het nu ter internetconsultatie voorliggende wetsvoorstel te reageren. Of en, zo ja, wanneer de Wovof doorgang zal vinden blijft voorlopig dus nog even in het ongewisse. De ervaren juristen van Crowe Peak houden deze ontwikkelingen, evenals andere relevante ontwikkelingen in de wereld van insolventie en herstructureringen (zoals de laatste ontwikkelingen op het gebied van de WHOA en de WCO) daarom nauwlettend in de gaten. Meer weten over onze dienstverlening of direct advies nodig in een (voorstadium van) faillissement? Neem contact op.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact