088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Novelle Wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer gepubliceerd

Eind vorig jaar is de stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer uitgesteld. Op het laatste moment waren er berichten dat de staatssecretaris een aftrekpost voor DGA’s met pensioen in eigen beheer over het hoofd had gezien. De staatssecretaris kondigde aan dat hij met een novelle zou komen. Deze novelle is inmiddels verschenen.

In de novelle staat kort gezegd, dat:

 • de wet zo mogelijk zal ingaan op 1 april 2017;
 • slechts in enkele gevallen een aftrekpost wordt toegestaan. Dat is met name het geval bij extern pensioen in eigen beheer (= pensioen dat is ondergebracht in (met name) een aparte pensioen-BV);
 • het niet mogelijk is om nu nog een aftrekpost te creëren.

In de kern blijft het wetsvoorstel gelijk, maar vooral in de situatie dat er sprake is van zogenoemd extern eigen beheer vindt er een aanpassing plaats.

Extern eigen beheer

Er is sprake van extern eigen beheer als het pensioen in eigen beheer is ondergebracht bij een andere (eigen) vennootschap dan de vennootschap waar de DGA in dienstbetrekking is. Ieder jaar betaalt (betaalde) de werkmaatschappij dan een pensioenpremie aan de pensioenvennootschap. De premie die de werkmaatschappij betaalt (of heeft betaald) is echter niet direct volledig aftrekbaar. Het deel van de premie dat ziet op indexatie van de toekomstige pensioenen is pas aftrekbaar op het moment dat de indexatie zich voordoet. Tot dat moment staat er op de actiefzijde van de werkmaatschappij dan ook een post vooruitbetaalde indexatie.

In de novelle wordt nu voorgesteld dat de actiefpost vooruitbetaalde indexatie meteen mag vrijvallen (het verlies wordt dan genomen) als de DGA zijn pensioen afkoopt.

Als de DGA kiest voor het omzetten in een ODV zal de actiefpost vooruitbetaalde indexatie in een aantal jaren lineair vrijvallen (namelijk tot aan de 87-jarige leeftijd).

Tot slot verandert er niets als gekozen wordt voor het louter premievrij maken van het pensioen in eigen beheer. De actiefpost valt dan pas vrij als in de toekomst de indexatie zich voordoet.

Ingangsdatum van de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer

Voorgesteld wordt nu om de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer in te laten gaan op de eerste van de maand nadat de wet is aangenomen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid 1 april 2017 zijn. Er wordt geen terugwerkende kracht tot 1 januari verleend.

Planning

De Tweede Kamer heeft vandaag, op 9 februari 2017, het wetsvoorstel tot wijziging van het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer (PEB, 34555) als hamerstuk aangenomen. Nu moet de novelle nog in de Eerste Kamer worden besproken, uiterlijk op 7 maart 2017.

Wordt vervolgd! Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Wij horen het graag van u.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl