088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

NOW in de jaarrekening en de impact op de accountantscontrole

Ondernemers en accountants zijn druk bezig met de jaarrekening controle 2020 maar ook de controle van de NOW afrekening. Deze twee werkzaamheden beïnvloeden elkaar. De afrekening NOW kan tot gevolg hebben dat er nog een nabetaling volgt of er gelden moeten worden terugbetaald. Deze posities komen tot uitdrukking in de balans per 31 december 2020.

Overzicht NOW

Ondernemers die in 2020 te maken kregen met een omzet daling van 20% of meer als gevolg van COVID-19 konden aanspraak maken op de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW). De ondernemers die te maken kregen met een substantieel omzetverlies konden een vergoeding aanvragen tot 90% van de loonkosten. Inmiddels is NOW 3 in werking getreden en dit geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot 1 jul 2021. De NOW 3 kent de volgende tijdvakken:

 • NOW 3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (3e UWV-aanvraagperiode)
 • NOW 3.2: van 1 januari tot 1 april 2021 (4e UWV-aanvraagperiode)
 • NOW 3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 (5e UWV-aanvraagperiode)

NOW en de jaarrekening 2020

Zowel NOW 1, NOW 2 als NOW 3 vallen voor veel ondernemers in de jaarrekening over het boekjaar 2020 en dus over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De NOW heeft als doel om het werk en inkomen te ondersteunen en probeert te voorkomen dat er medewerkers binnen organisaties ontslagen worden. Dit betekent dat de NOW gezien kan worden als een loonkosten subsidie.

Volgens de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) is de volgende verwerking bij overheidssubsidies mogelijk.

274.108
Exploitatiesubsidies dienen ten gunste van de winst-en-verliesrekening van het jaar te worden gebracht ten laste waarvan de gesubsidieerde bestedingen komen of waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich heeft voorgedaan als bedoeld in paragraaf 0 Definities.

NOW presenteren in de winst- en verliesrekening

In de winst- en verliesrekening kan de NOW subsidie verantwoord worden op de volgende twee manieren:

 • De subsidie wordt in mindering gebracht op de loonkosten (dus onder de kosten).
 • De subsidie wordt verantwoord als overige opbrengsten (dus onder de omzet).

Afhankelijk van de groottecriteria dient een organisatie in de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen ten aanzien van de NOW subsidies. Deze toelichting kan verschillende vormen aannemen.

Terugbetalingsplicht van een ontvangen voorschot

Als blijkt dat een deel van het voorschot terugbetaald moet worden, dan moet er in de jaarrekening een vordering of verplichting worden opgenomen ter hoogte van het verschil. Dit kan onder vermelding van ‘te betalen dan wel terug te betalen NOW-subsidie’.

Impact controleverklaring van de accountant

Dit kan ook invloed hebben op de af te geven controleverklaring. Met name als de accountant onvoldoende controle-informatie heeft om zekerheid te verkrijgen over de omvang van de naverrekening. Dit kan resulteren in een verklaring met beperking,  en zelfs tot een oordeelonthouding. Daarnaast kan de onzekerheid over de naverrekening impact hebben op de continuïteitsveronderstelling.

Kortom de NOW is een complicerende factor voor het opmaken van de jaarrekening maar zeker ook voor de uitvoering van de accountantscontrole.

Indien u vragen heeft over de NOW of het verwerken van de NOW in de jaarrekening 2020, neem dan contact op met onze specialisten. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl