088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Oninbare vorderingen? Let op de ouderdom van uw facturen!

Oninbare vorderingen? Let op de ouderdom van uw facturen!

De nieuwe regeling btw oninbare vorderingen 2017

Heeft u vorderingen openstaan waarover u btw betaald heeft? Let goed op de factuurdatum! Met de nieuwe regeling voor btw-teruggaaf kunt u uiterlijk 1 jaar nadat de uiterste betaaldatum is verstreken de btw terugvragen.

Btw over oninbare vorderingen

Als u te maken heeft met oninbare vorderingen is het voor uw liquiditeitspositie van belang dat u de betaalde btw terugkrijgt. Voorheen liep u in dat geval tegen een regeling aan van onzekere criteria en omslachtige procedures. Zoals we in een eerder nieuwsbericht aankondigden, is het met de komst van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 een stuk makkelijker geworden om uw betaalde btw terug te vorderen. Een verandering die wij en het bedrijfsleven toejuichen.

Wat is de regeling voor btw bij oninbare vorderingen per 2017?

De belangrijkste wijziging uit de nieuwe regeling is dat u nu eenvoudiger kunt vaststellen wanneer werkelijk sprake is van een oninbare vordering. Per 1 januari 2017 geldt dat elke vordering die één jaar na de uiterste betaaldatum nog niet is betaald, als oninbaar mag worden beschouwd. Door deze fictie (non betalingsvermoeden) verkrijgt u dus uiterlijk een jaar na het opeisbaar worden van uw vordering recht op teruggaaf van de betaalde btw.

Hoe btw over oninbare vorderingen terugvragen?

Teruggaaf van btw over oninbare vorderingen kunt u nu rechtstreeks via uw btw-aangifte doen in plaats van via een apart verzoek. U kunt kiezen of u het terug te vragen btw-bedrag opneemt als aftrekbare voorbelasting of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw. Mocht op een later moment de oninbaar geachte vordering alsnog (gedeeltelijk) worden voldaan, dan zult u de teruggevraagde btw weer moeten terugbetalen.

Overgangsrecht btw-teruggaafregeling

De regeling kent overgangsrecht. Voor alle op 31 december 2016 bestaande vorderingen begint de termijn van één jaar te lopen op 1 januari 2017 – tenzij in de loop van 2017 al vast komt te staan dat de vordering werkelijk oninbaar is.

Conclusie: houdt oninbare vorderingen in de gaten

Hoewel de nieuwe regeling btw-teruggaaf een stuk makkelijker maakt, zult u de termijn van een jaar moeten respecteren en in de juiste aangifteperiode de btw terug moeten vragen. Houdt u de ouderdom en status van uw openstaande vorderingen en schulden dus goed in de gaten.

Meer info?

Wilt u meer weten over de nieuwe btw-teruggaafregeling voor oninbare vorderingen, of heeft u vragen over uw eigen situatie? Neem vrijblijvend contact op met onze btw-specialisten. Zij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl