088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Oninbare vorderingen en BTW: wanneer kunt u de afgedragen BTW terugvragen

Als u goederen of diensten op rekening levert aan uw klanten stuurt u daarvoor een factuur. Op de factuur vermeldt u de BTW die verschuldigd is. Deze BTW moet u aangeven in het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt, ongeacht of uw klant de factuur al betaald heeft of nog niet. Maar wat te doen als de factuur niet betaald wordt?

Er kunnen diverse oorzaken zijn waardoor uw klant de factuur niet betaald. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er een verschil van mening is over de hoogte van de factuur. Als de factuur later alsnog volledig wordt betaald, verandert er niets. Het kan ook zijn dat uw klant de factuur niet of niet volledig kan betalen. Dit probleem kan zich de komende tijd meer en meer gaan voordoen vanwege de verwachte economische omstandigheden.

De creditfactuur en BTW

Als een factuur niet of niet geheel betaald wordt, kunt u onder voorwaarden de BTW die u al heeft afgedragen terugvragen bij de belastingdienst. Als u afspreekt met een klant dat de factuur niet of niet geheel betaald hoeft te worden, kunt u een creditfactuur uitreiken. De creditfactuur neemt u op in uw reguliere BTW aangifte als negatieve omzet. Als u een creditfactuur uitreikt geeft u in principe ook uw recht op betaling door de klant op.

Ook als uw geen creditfactuur uitreikt kan het op een gegeven moment toch duidelijk zijn dat de factuur niet (volledig) betaald gaat worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als uw klant failliet is gegaan en de curator heeft laten weten dat er geen betalingen meer worden gedaan. Als zeker is dat de factuur niet (volledig) betaald gaat worden, kunt u de eerder aangegeven BTW terugvragen. Die zekerheid moet wel objectief vast staan. Een enkele mededeling van uw klant dat de factuur niet betaald zal worden is niet genoeg. U kunt de BTW echter in elk geval terugvragen zodra de vordering 1 jaar opeisbaar is.

Teruggaaf bij oninbare vorderingen

Als u BTW kunt terugvragen vanwege een oninbare vordering, neemt u het onbetaald gebleven bedrag of de creditfactuur en de BTW daarover als negatieve omzet op in uw aangifte.

Als u (een deel van) de BTW heeft teruggevraagd en uw klant betaalt alsnog geheel of gedeeltelijk, moet u dat deel van de BTW alsnog weer aangeven en afdragen.

Let goed op dat u de BTW terugvraagt in het juiste tijdvak. Want alleen dan is er recht op teruggaaf. Controleer daarom elke keer dat u BTW-aangifte doet of u vorderingen heeft waarvan u de afgedragen BTW kunt terugvragen. Dit zijn vorderingen:

 • Waarvoor u een creditfactuur heeft uitgereikt;
 • Waarvan zeker is dat ze niet betaald zullen gaan worden; of
 • Die 1 jaar opeisbaar zijn.

Heeft u vragen over oninbare vorderingen of over BTW? Neem dan vrijblijvend contact op met de BTW specialisten van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl