088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

People, Planet, Profit en Accountant?

Al meer dan honderd jaar speelt de accountant een belangrijke rol in de maatschappij. Vaak wordt de accountant gezien als de vertrouwensman van de maatschappij, en de controle van de jaarrekening behoort al geruime tijd tot het takenpakket. Tegenwoordig is de jaarrekening niet meer de enige informatie die de onderneming presenteert aan stakeholders. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat centraal. Maar wat is de rol van de accountant hierin?

Maar wat is MVO dan?

Een toenemende vraag naar niet-financiële en maatschappelijke informatie zorgt er voor dat het publiceren van het traditionele, grotendeels financiële jaarverslag niet meer voldoende is voor een onderneming. Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar in de richting van maatschappelijke verslaggeving en Integrated Reporting, waarbij niet-financiële informatie een steeds grote rol speelt.

MVO is niet in een eenduidige definitie te omvatten. MVO is een vorm van ondernemen waarbij naast de financiële aspecten ook rekening wordt gehouden met de sociale en milieu aspecten. In feite kan het in verschillende kernthema’s worden onderverdeeld, die aansluiten bij de definitie van MVO (mens, milieu en maatschappij, oftewel People, Planet, Profit). U heeft vast wel eens van ISO gehoord, een standaardisatie voor normeringen. Ook binnen de accountancy wordt de ISO-norm toegepast. ISO 26000 heeft een goed kader voor het concretiseren van MVO. De volgende principes gelden bij het inrichten van het MVO-proces:

 1. Bereidheid om rekenschap af te leggen;
 2. Transparant zijn;
 3. Ethisch gedrag vertonen;
 4. Respect hebben voor de belangen van betrokken partijen

Vervolgens splitst ISO MVO zich op in zeven kernthema’s:

 1. Het bestuur van de organisatie;
 2. Mensenrechten;
 3. Arbeidspraktijk;
 4. Milieu;
 5. Eerlijk zaken doen;
 6. Consumentenaangelegenheden;
 7. Gemeenschap.

Het bestuur van de organisatie is het centrale raamwerk dat de overige zes thema’s verbindt. Elk kernthema is weer onderverdeeld in een aantal concrete onderwerpen. De ISO beschrijft de zeven kernthema’s hier.

Wat betekent dat voor MKB-ondernemingen?

Het is niet ingewikkeld te starten met MVO. In feite draait het om bewustwording en dat MVO een standaard onderdeel moet zijn van het ondernemerschap. Het lijkt voor bedrijven nog steeds lastig hier structureel aandacht aan te besteden. De nodige activiteiten worden weliswaar uitgevoerd, maar dit gebeurt niet altijd gestructureerd en blijft veelal hangen dicht bij de interne bedrijfsvoering (zoals afvalscheiding en energieverbruik). Als MKB-ondernemingen worden aangesproken op MVO zal het niet zozeer op deze onderwerpen zijn, maar meer op ketenverantwoordelijkheid (biodiversiteit, dierenwelzijn, duurzaamheid bij financiële partners, etc.).

Hoe kan de MKB-accountant u hierbij helpen?

De accountant hoeft niet te rapporteren over MVO bij MKB-ondernemingen. Wat een accountant wel voor u doet is adviseren, rapporteren en/of verstrekken van zekerheid. Omdat het onze verwachting is dat het bij MKB-ondernemingen met name om de adviesfunctie zal gaan, zal deze kort worden uitgelegd.

Als uw accountant adviseren wij u bij de inrichting en verbetering van het gehele MVO-proces. Dit kan variëren van het optreden als klankbord en gesprekspartner, tot de rol van procesbegeleider. Hiervoor geldt de VGC (verordening gedragscode). U kunt dan met dit advies in de hand het MVO uitrollen door uw organisatie. Rapporteren of het verstrekken van zekerheid bij MVO-rapportages verzorgen wij ook.

Wat kan Crowe Peak hierin betekenen?

Advies over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is altijd maatwerk. Via een vrijblijvend oriënterend gesprek geeft u ons uw wensen en behoeften aan. Als accountant ondersteunen wij ondernemingen door onder andere te helpen met het opstellen van een omgevingsanalyse, waarbij wij sterke en zwakke punten, maar ook kansen en bedreigingen van de onderneming op het gebied van MVO in kaart brengen.

Onze accountants fungeren als klankbord bij het formuleren van een nulmeting, alsmede assisteert de accountant bij evaluatie en interpretatie van de uitkomsten. Daarnaast adviseren wij over communicatievormen. Onze accountants brengen ook formele rapportage uit over de feitelijke bevindingen van de verantwoording.

Neem voor vragen of het maken van een vrijblijvende afspraak contact op met Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl