088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Recht op geboorteverlof voor partners

Op dit moment hebben partners recht op 2 dagen betaald kraamverlof en 3 dagen onbetaald verlof (ouderschapsverlof). Daarnaast kunnen de partners calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen op de dag van bevalling. De regeling met betrekking tot calamiteiten verlof of kort verzuimverlof blijft nog steeds van kracht, maar in plaats van kraamverlof en 3 dagen onbetaald verlof zal per 1 januari 2019 het ‘geboorteverlof’ van toepassing zijn.

Wat houdt geboorteverlof in?

De werknemer van wie de partner is bevallen, krijgt per 1 januari 2019 recht op geboorteverlof met behoud van loon van ‘eenmaal de arbeidsduur’ per week. Het geboorteverlof kan meteen na de geboorte van het kindje worden opgenomen maar uiterlijk binnen vier weken na de bevalling.

De wetgever heeft ervoor gekozen de duur van het geboorteverlof als ‘eenmaal de arbeidsduur per week’ aan te duiden om te voorkomen dat werknemers met een parttime dienstverband het geboorteverlof gespreid zouden opnemen. In de praktijk komt deze regeling erop neer dat alle partners recht krijgen op één week geboorteverlof. Geboorteverlof kan conform de wens van werknemer worden opgenomen, een instemming van de werkgever is niet nodig. Een tijdige mededeling naar de werkgever is uiteraard wel gewenst.

Aanvullend geboorteverlof

Naast het geboorteverlof kunnen partners per 1 juli 2020 aanspraak maken op aanvullend verlof van maximaal vijf weken. Gedurende aanvullend verlof krijgen de partners een uitkering die gebaseerd is op 70% van het salaris, tot maximaal 70% van het maximum dagloon (vanaf 1 juli 2018 bedraagt het maximum dagloon € 211,42 per dag inclusief 8% vakantietoeslag).

Aanvullend verlof dient binnen 6 maanden na de bevalling te worden opgenomen. Het is mogelijk om aanvullend verlof gespreid op te nemen. Daarvoor dient via de werkgever een aanvraag bij het UWV te worden ingediend.

Gezien de duur van het aanvullende verlof, dient het aanvullende verlof in overleg met werkgever te worden opgenomen. De werkgever kan het patroon van opnamen van aanvullend verlof wijzigen tot twee weken voor het tijdstip van het ingang. Hierbij moet wel sprake zijn van zwaarwegend bedrijfs -of dienstbelang. Aanvullend verlof kan alleen worden opgenomen nadat de werknemer het geboorteverlof heeft opgenomen.

Voor wie is het (aanvullend) geboorteverlof?

De voornoemde regelingen zijn bedoeld voor werknemers. Deze regelingen gelden niet voor zelfstandigen. Indien de partner op het moment van geboorte nog geen werknemer is, dan heeft deze persoon alleen recht op geboorteverlof als hij binnen vier weken na de dag van bevalling werknemer wordt en nog ruimte heeft om één week geboorteverlof op te nemen.

Indien de werknemer het geboorteverlof niet heeft kunnen opnemen (bijvoorbeeld wanneer deze persoon pas na 5 weken na de geboorte een nieuwe baan heeft), dan kan de werknemer ook geen aanspraak maken op aanvullend geboorteverlof.

Financiële gevolgen voor werknemers

De regeling van aanvullend geboorteverlof kan grotere financiële gevolgen hebben voor werknemers met lage inkomens en voor werknemers met hoge inkomens. De werknemers met lage inkomens kunnen daardoor onder het sociaal minimum komen. De werknemers die meer dan maximum dagloon verdienen zullen daarentegen meer achteruit gaan dan 30% aangezien de maximale uitkering 70% van het maximum dagloon bedraagt.

Aanvraag aanvullend geboorteverlof

Het geboorteverlof wordt aan de werknemer door werkgever betaald en hoeft niet te worden aangevraagd. Aanvullend verlof wordt, via de werkgever, bij het UWV aangevraagd. De aanvraag voor aanvullend geboorteverlof kan worden ingediend vanaf 4 weken voor de eerste verlofdag tot 4 weken na de laatst opgenomen verlofdag.

Wilt u aanvullend geboorteverlof voor uw medewerker aanvragen? Of heeft u een andere vraag over verlof? Neem contact op met de bedrijfsjuristen van Crowe Peak. Wij helpen u en uw medewerker verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl