088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Schriftelijkheidsvereiste van de aanzegging: duidelijke eis of toch niet?

De werkgever moet een werknemer een maand van te voren schriftelijk informeren over zijn voornemen het arbeidscontract te beëindigen. Doet de werkgever dit niet, dan is hij een vergoeding verschuldigd die maximaal gelijk is aan het loon van één maand.

Ondanks het duidelijke schriftelijkheidsvereiste blijkt dat in de praktijk de rechters er weleens soepel mee omgaan. Zo oordeelde de kantonrechter in Den Haag dat een mondelinge mededeling van de werkgever aan de werknemer voldoende was om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Volgens de rechter moest het voor de werknemer hiermee voldoende duidelijk zijn dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet.

In een andere rechtszaak oordeelde de rechter dat de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever middels het chatprogramma WhatsApp aan de aanzegverplichting voldoet. De werknemer had immers op de opzegging middels WhatsApp gereageerd, zodat aangenomen kon worden dat het bericht de werknemer heeft bereikt.

Conclusie en advies

Ondanks de bovenstaande uitspraken adviseren wij om een arbeidsovereenkomst één maand van te voren schriftelijk middels een aangetekende brief op te zeggen. Op deze manier zult u er zeker van zijn dat de aanzegging tijdig uw werknemer heeft bereikt.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl