088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Sociale zekerheid bij langdurige uitzendingen

In een eerder artikel informeerde wij u al over de sociale zekerheid van werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland zijn of worden uitgezonden – of vanuit Nederland naar een ander land worden uitgezonden – en het belang van een A1-verklaring dan wel een Certificate of Coverage. Onder bepaalde voorwaarden kan een werknemer tijdens een uitzending onder het sociale zekerheidsstelsel van het thuisland blijven vallen.

Kort gezegd is een A1-verklaring een verklaring van het thuisland waarin wordt vastgelegd welke sociale zekerheidsregels van toepassing zijn.

In de praktijk krijgen wij veel vragen over socialezekerheidsdekking en de A1-verklaring in de situatie dat werknemers voor een periode van tenminste 2 jaar uitgezonden worden (lange termijn uitzendingen). In dit artikel geven wij graag wat meer duidelijkheid over dit onderwerp.

Uitzendingen voor lange termijn

Over het algemeen is een A1-verklaring maximaal vijf jaar geldig. Na een periode van vijf jaar moet u of uw werknemer overstappen naar het socialezekerheidsstelsel van het gastland. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de verwachte uitzending voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Ook kunnen de werkgever en werknemer besluiten om de werknemer over te plaatsen naar een lokaal contract in het gastland. In principe geldt dat zodra er niet langer sprake is van een tijdelijke uitzending, de uitzending is beëindigd of onderbroken de A1-verklaring ook niet meer geldig is.

Een A1-verklaring moet worden aangevraagd voor de volledige verwachte duur van de tewerkstelling in het gastland. Dit betekent dat u voor uitzendingen die naar verwachting drie jaar duren, ook een A1-verklaring voor drie jaar moet aanvragen. Deze periode kan worden verlengd als de opdracht (onverwacht) langer duurt dan oorspronkelijk is gepland. Deze verlenging kan (in dit voorbeeld) in principe niet langer zijn dan 24 maanden. Dit is omdat de periode waarin de werknemer nog onder het socialezekerheidsstelsel van het thuisland kan vallen maximaal vijf jaar is. Als de tewerkstelling na drie jaar niet wordt verlengd, vervalt de A1-verklaring na dezelfde periode van drie jaar.

Uitzendingen langer dan twee jaar

Voor uitzendingen die langer dan twee jaar duren, kan rekening gehouden worden met het volgende. Als een A1-verklaring wordt aangevraagd bij een uitzending met een verwachte duur van twee jaar, kan de staat waar u de A1-verklaring aanvraagt deze verklaring in de basis eenzijdig afgeven. Dat wil zeggen zonder overleg met de andere betrokken staat.

Voor uitzendingen van langer dan twee jaar moeten beide landen (het thuisland en het gastland) eerst in onderling overleg tot een akkoord komen met betrekking tot het land waarin u of uw werknemer onder het socialezekerheidsstelsel zal vallen, voordat een A1-verklaring wordt afgegeven. Dit kan een tijdrovend proces zijn. Dit laatste geldt ook wanneer u een verlenging aanvraagt van een reeds afgegeven A1-verklaring na de periode van twee jaar.

Wetende dat het aanvragen van een A1-verklaring bij langdurige uitzendingen (langer dan twee jaar of verlenging na twee jaar) tijdrovend kan zijn, is het aan te raden om de duur van de uitzending vooraf goed te overwegen, zoals bij het opstellen van de uitzendingsovereenkomst.

Verlenging van A1-verklaring na vijf jaar

Bij buitengewone en onvoorziene omstandigheden kan het nodig zijn om de uitzending na de periode van vijf jaar voor een korte periode te verlengen. Bijvoorbeeld als het project langer blijkt te duren dan werd verwacht (niet voor onbepaalde tijd). In dat geval kan een uitzonderlijk verzoek om verlenging van de A1-verklaring worden ingediend voor een periode van maximaal één jaar (in totaal maximaal zes jaar). Ook deze uitzonderlijke verlenging is afhankelijk van een wederzijds akkoord tussen de betrokken staten (het thuisland en het gastland). Bovendien moet aan de hand van bewijsstukken worden aangetoond dat de verlenging noodzakelijk is voor de voltooiing van het project of werk in het gastland door de desbetreffende werknemer.

Kortom, de periode waarvoor een A1-verklaring wordt aangevraagd, moet in principe overeenkomen met de verwachte periode van de uitzending, waarna een verlenging mogelijk is.

Heeft u vragen over uw socialezekerheidspositie of die van uw werknemers tijdens een uitzending? Neem dan contact op met onze Global Mobility Services experts.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl