088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Special ‘Lonen 2018’: Wet DBA gaat op de schop

Het nieuwe kabinet wil af van de Wet DBA. Deze in 2016 ingevoerde wet ter vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor te veel onzekerheid en onrust onder zzp’ers en hun opdrachtgevers. In plaats daarvan komt er een nieuwe wet die opdrachtgevers en echte zzp’ers de zekerheid geeft dat geen sprake is van een dienstbetrekking. In de tussentijd blijft de handhaving van de Wet DBA opgeschort.

Van DBA naar nieuwe wet

Het nieuwe kabinet heeft dit plan voor een nieuwe ‘zzp-wet’ aangekondigd in het op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerde Regeerakkoord. Het plan moet dus nog verder worden uitgewerkt in een wetsvoorstel. De hoofdlijnen zijn al wel bekend. Het kabinet heeft drie categorieën van zzp’ers voor ogen:

 • De zelfstandige die werkt tegen een laag tarief in combinatie met een overeenkomst van langer dan drie maanden dan wel in combinatie met het verrichten van reguliere werkzaamheden. In dat geval is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst. Een laag tarief zal ergens liggen tussen de
  € 15 en € 18 per uur.
 • De zelfstandige die werkt tegen een hoog tarief van meer dan € 75 per uur in combinatie met een overeenkomst korter dan één jaar dan wel in combinatie met het niet verrichten van reguliere werkzaamheden. Het kabinet biedt in dit geval een opt-out. De zzp’er en zijn opdrachtgever komen dan met elkaar overeen dat geen loonheffingen worden ingehouden.
 • De zelfstandige die boven het lage uurtarief zit. Het kabinet wil hiervoor een ‘opdrachtgeversverklaring’ invoeren. Voor die verklaring moet de opdrachtgever een aantal duidelijke vragen beantwoorden over de arbeidsrelatie met de zzp’er. Als daaruit komt dat geen sprake is van een dienstverband, dan heeft de opdrachtgever de zekerheid dat hij geen loonbelasting en premies hoeft in te houden en af te dragen. Uiteraard moeten de vragen dan wel naar waarheid zijn beantwoord.

Hieronder is een schematische weergave opgenomen van de nieuwe plannen:

Tarief Zzp Werknemer
€ 15 – € 18 ›        geen reguliere activiteiten ›        langer dan 3 maanden
> € 18 OPDRACHTGEVERSVERKLARING
> € 75

(mogelijkheid tot opt-out)

›        maximaal 1 jaar ›        geen reguliere bedrijfsactiviteiten

Handhaving opgeschort

Het duurt nog wel even voordat de nieuwe wet kan worden ingevoerd. In het Regeerakkoord geeft het nieuwe kabinet aan dat de Belastingdienst tot die tijd niet zal handhaven op de wet DBA. Dat betekent dat de Belastingdienst geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen zal opleggen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp’er en opdrachtgever. Vanaf 1 juli 2018 gaat de Belastingdienst niet alleen bij ernstige gevallen van kwaadwilligheid handhaven, maar bij alle gevallen van kwaadwilligheid. Na invoering van de nieuwe wet wordt het niet-handhaven op de Wet DBA geleidelijk afgebouwd. Zo heeft iedereen straks voldoende tijd om te wennen aan nieuwe regels.

Let op! Het nieuwe kabinet heeft de handhaving van de Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020.

Alle onderwerpen van de Special ‘Lonen 2018’:

Arbeidsrecht: https://www.crowe-peak.nl/special-lonen-2018/arbeidsrecht/

Auto: https://www.crowe-peak.nl/special-lonen-2018/auto/

AVG: https://www.crowe-peak.nl/special-lonen-2018/avg-gdpr-privacyregels/

Pensioen: https://www.crowe-peak.nl/special-lonen-2018/pensioen/

Loon-en premieheffingen: https://www.crowe-peak.nl/special-lonen-2018/varia-loon-en-premieheffingen/

Wet tegemoetkomingen loondomein: https://www.crowe-peak.nl/special-lonen-2018/wet-tegemoetkomingen-loondomein/

Wet DBA: https://www.crowe-peak.nl/special-lonen-2018/wet-dba-gaat-op-schop/

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 info@crowehorwath.nl