088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Toepassing van de loonheffingskorting in de salarisadministratie

Hoe wordt de loonheffingskorting toegepast in de salarisadministratie? Welke gegevens zijn nodig? En wanneer moet ik de loonheffingskorting toe laten passen en wanneer niet? In dit artikel staan de antwoorden op deze vragen centraal.

Lees ook ons artikel over heffingskortingen

Benodigde gegevens werknemer voor de salarisadministratie

Indien een werknemer in dienst treedt bij een werkgever, dient deze werknemer te worden opgenomen in de salarisadministratie van deze werkgever. Belangrijk is dat dit juist en volledig gebeurt, aan de hand van de aangeleverde gegevens. Een werknemer dient een aantal gegevens door te geven vóór aanvang van de dienstbetrekking of op de eerste werkdag (vóór aanvang van de werkzaamheden), zoals:

 • naam en voorletters
 • Burgerservicenummer
 • adres, postcode en woonplaats
 • woonland en regio als de werknemer niet in Nederland woont
 • geboortedatum
 • een verzoek tot toepassing van de loonheffingskorting

Om bovenstaande gegevens door te geven, kan een werknemer gebruik maken van het ‘Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ dat op de website van de Belastingdienst terug is te vinden. Middels dit formulier kan alle relevante informatie in één keer worden verzameld. Het is voor het voeren van een juiste salarisadministratie dan ook van belang dat het formulier juist en volledig wordt ingevuld door de werknemer en dat het formulier voorzien is van een datum en handtekening. De werkgever dient er op toe te zien dat de werknemer het formulier juist invult. De wijze van verstrekken van de relevante informatie is overigens vormvrij.

Keuze toepassing loonheffingskorting

Indien een werknemer verzoekt om toepassing van de loonheffingskorting, dient dit overeenkomstig te worden verwerkt in de salarisadministratie. Door toepassing van de loonheffingskorting zal er veelal minder loonbelasting worden ingehouden bij de werknemer. In sommige gevallen, zoals bij vakantiebaantjes, zal er zelfs geheel geen loonbelasting worden ingehouden. Voor de reden daarachter verwijzen wij naar onze toelichting over de heffingskortingen.

Loonheffingskorting toepassen wel of niet?

Elke werknemer staat vóór indiensttreding dus voor de keuze om al dan niet de loonheffingskorting toe te laten passen. Waar doet een werknemer goed aan? Bij een persoon die voor één werkgever werkt, is het normaliter aan te raden om de loonheffingskorting toe te laten passen in de salarisadministratie. Op deze manier wordt het voordeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting (en eventuele andere heffingskortingen) al gedurende het jaar genoten en volgt er geen additionele teruggave in de aangifte inkomstenbelasting (tenzij er uiteraard recht bestaat op andere heffingskortingen of persoonlijke aftrekposten e.d.). Werkt iemand voor meerdere werkgevers of ontvangt iemand inkomen van verschillende bronnen (zoals bij pensioen het geval kan zijn), dan dient de loonheffingskorting slechts eenmaal of helemaal niet te worden toegepast. Anders bestaat het risico dat er bijbetaald dient te worden op grond van de aangifte inkomstenbelasting. Het is dan verstandig om de loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever (of instantie/verzekeraar) waar het hoogste inkomen wordt genoten.

Indien u vragen heeft over het toepassen van de loonheffingskorting in de salarisadministratie kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl