088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

UBO-register, meerdere spelers binnen een onderneming

Op grond van Europese regels hebben we in Nederland te maken met de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Deze wet wordt ingrijpend uitgebreid, want er is een UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) geïntroduceerd. In ons vorige artikel hebben wij u globaal verteld wat het UBO-register zoal met zich meebrengt. Wat is het effect op het UBO-register als er meerdere partijen binnen uw onderneming actief zijn?

Definitie UBO

Een UBO oftewel ‘uiteindelijk gerechtigde’ is de natuurlijke persoon die aan één of meer van de volgende omschrijvingen voldoet:

 • een belang houdt van meer dan 25 procent in het kapitaal van een juridische entiteit;
 • meer dan 25 procent van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van een juridische entiteit;
 • feitelijk zeggenschap kan uitoefenen in een juridische entiteit;
 • begunstigde van 25 procent of meer van het vermogen van een juridische entiteit of een trust is; of
 • een bijzondere zeggenschap heeft over 25 procent of meer van het vermogen van een juridische entiteit;

In de regel heeft elke onderneming dus tenminste één UBO. Maar in veel gevallen zijn het er meer dan één.

UBO-register en aandelen

Hoe zit dat bijvoorbeeld met een bv waarvan de aandelen gecertificeerd zijn door middel van een Stichting Administratiekantoor (STAK)? Vaak is bij een bedrijfsoverdracht binnen de familiesfeer te zien dat de kinderen certificaathouder worden. Als voorbeeld een gezin met drie kinderen. Ieder kind is voor een derde gerechtigd tot het vermogen van de bv, terwijl vader en moeder nog aan het hoofd van de onderneming staan als bestuurders van de STAK.

De kinderen (certificaathouders) zijn in deze situatie aan te merken als begunstigde van 25% of meer van het vermogen. De vader en moeder zijn weliswaar niet meer gerechtigd tot het vermogen van de bv, maar als bestuurders van de STAK oefenen zij wel het stemrecht uit in de algemene vergadering van de bv. In dit voorbeeld kwalificeren vader, moeder en de drie kinderen individueel als UBO en zullen dus alle vijf in het toekomstige UBO-register dienen te worden vermeld.

Privacy UBO-register

Als ondernemer heeft u wellicht vragen hoe het zit met de gevolgen van de implementatie van het UBO-register. Waarom moet mijn organisatie dit doen? Wat heeft dit voor juridische effecten? Hoe zit het met de privacy?

Crowe Peak houdt u op de u op de hoogte van alle vorderingen omtrent het UBO-register, zoals de bijzondere voorschriften in een afzonderlijk wetsvoorstel.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl