088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

UBO-register, de vierde anti-witwasrichtlijn

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn: er is een UBO-register op komst. In het kader van de steeds verder strekkende Europese regels moeten alle EU-lidstaten op korte termijn een openbaar register instellen waarin de in die lidstaat wonende “Ultimate Beneficial Owners” zijn opgenomen, het “UBO-register”.

Wanneer bent u een UBO?

U wordt gezien als een UBO wanneer u met 25% of meer gerechtigd bent tot de winst van een onderneming of in overwegende mate het beleid van deze onderneming kunt bepalen. Het doel van de Europese regels is de bestrijding van witwassen van geld en het financieren van terrorisme. De introductie van het UBO-register volgt uit de vierde anti-witwasrichtlijn die de EU heeft uitgevaardigd.

Kritiek op de vierde anti-witwasrichtlijn

Deze vierde anti-witwasrichtlijn doet bij ondernemingen veel stof opwaaien. De privacy van EU-burgers worden in verregaande mate geraakt door het instellen van een (openbaar) UBO-register.

We leven in een tijd waarin verdere digitalisering op gespannen voet staat met de eerbiediging van uw privacy. Privacy is een grondrecht en moet heel actief beschermd worden. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waar mijn collega Geert-Jan Krol al veel over heeft gesproken, is er duidelijk een beweging te zien waarmee de privacy van personen beoogd wordt te waarborgen.

Implementatie UBO-register

De deadline voor de eigenlijke implementatie van het UBO-register in de Nederlandse wetgeving is al geruime tijd verstreken (26 juni 2017). Maar van uitstel komt geen afstel. Het implementatietraject van de vierde anti-witwasrichtlijn is 2017 gestart. Bij dit implementatietraject is er in oktober 2017 een voorstel voor de implementatiewet ingediend bij de Tweede Kamer.

De bijzondere voorschriften die zien op het instellen van een UBO-register worden in een afzonderlijk wetsvoorstel gegoten. Wij verwachten dit voorstel (na de adviesronde bij de Raad van State) in het voorjaar 2018 en houden u uiteraard op de hoogte.

Daarnaast wordt u de komende tijd via deze blogserie verder geïnformeerd over het UBO-register en gerelateerde onderwerpen en bespreek ik ook de aandachtspunten voor u als ondernemer.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl