088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Update NOW-regeling 1.0 en de accountantsverklaring

Vanaf 7 oktober 2020 hebben ondernemers de mogelijkheid om een aanvraag tot vaststelling in te dienen voor NOW 1.0. Bij de aanvraag tot vaststelling moet u mogelijk een accountantsverklaring of een derdenverklaring bijgevoegen. Nu het controleprotocol definitief is vastgesteld en de controle-standaarden definitief zijn gemaakt, geven wij u hierbij graag een update over de NOW-regeling en de rol van de accountant daarbij.

Een accountantsverklaring nodig?

Een accountantsverklaring is noodzakelijk als een voorschot is ontvangen van € 100.000 of meer of als de vast te stellen subsidie € 125.000 of meer bedraagt. Als het voorschot hoger is geweest dan € 20.000 (of vaststellingsbedrag hoger is dan € 25.000), bent u genoodzaakt een derdenverklaring te overleggen. Ten opzichte van de eerdere berichtgeving is voor de vaststelling een verdere onderverdeling gemaakt om het type accountantsonderzoek te bepalen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met het volgende:

  • Ben u een controleplichtige onderneming?
  • Is de hoogte van het subsidiebedrag hoger dan € 375.000?

Hieronder is het van toepassing zijnde accountantsonderzoek weergegeven:

NOW Accountantsonderzoek

Aanvraag als groep of niveau werkmaatschappij?

Het is belangrijk om te realiseren dat er wordt uitgegaan van het toegekende bedrag aan het concern, of als dit niet van toepassing is, de rechtspersoon (en niet van de verstrekte subsidie per loonheffingsnummer). Bedrijven die op grond van artikel 6a van de regeling gebruik maken van de mogelijkheid om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau te bepalen, zullen op grond van artikel 14 lid 3 van de subsidieregeling altijd een assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid uit moeten laten te voeren door een accountant.

De termijnen

Indien u op basis van het bovenstaande een accountantsverklaring moet indienen bij de subsidieverantwoording, dan heeft u daarvoor 38 weken de tijd, gemeten vanaf 7 oktober, hetgeen resulteert in een deadline van 30 juni 2021.

Indien u op basis van het voorgaande een derdenverklaring nodig heeft, dan heeft u daarvoor 24 weken de tijd, gemeten vanaf 7 oktober, hetgeen resulteert in een deadline van 24 maart 2021.

Neem contact met ons op!

Heeft u vragen over de NOW-regelingen en de accountantsverklaring of derdenverklaring daarbij? Neem dan contact op met de specialisten van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl