088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Uw onderneming winterklaar maken 

Het najaar is begonnen. Bomen beginnen blad te verliezen en bereiden zich voor op nieuwe aanwas. Naar analogie is het najaar voor een onderneming traditioneel de tijd is om de groepsstructuur (de stam en haar vertakkingen) nog eens kritisch tegen het licht te houden. De boom moet zo af en toe blad verliezen om ruimte te creëren voor nieuw groen.  

Kritische blik op uw BV-structuur 

BV’s die feitelijk geen doel meer dienen brengen extra instandhoudingskosten en (aansprakelijkheids)risico’s met zich mee. Iedere bv, actief of inactief, heeft zijn jaarlijkse verplichting tot het opmaken en publiceren van een jaarrekening en de regelmatige verplichting tot het doen van aangifte vennootschapsbelasting. Ook moet er te allen tijde een up-to-date administratie aanwezig zijn. Het is dus zaakbelangrijk om bv’s die geen adequate functie meer vervullen tijdig te ontbinden.  

De wettelijke ontbindingsprocedure 

Volgens de wettelijke ontbindingsprocedure is het noodzakelijk een vereffenaar aan te wijzen (meestal het bestuur) die tot de taak heeft het vermogen te vereffenen door resterende schulden te voldoen en een eventueel overschot te verantwoorden en te verdelen. Deze ‘rekening en verantwoording’  moet tenminste twee maanden bij de Kamer van Koophandel ter inzage liggen. Ook moet een aankondiging hiervan in een landelijk dagblad worden gepubliceerd.  

Turboliquidatie 

Indien een bv geen baten heeft ten tijde van het ontbindingsbesluit, kan de fase van de vereffening en verdeling achterwege blijven en houdt de vennootschap al meteen op te bestaan op het moment waarop het ontbindingsbesluit genomen is. Deze verkorte ontbindingsprocedure noemen we een turboliquidatie.

Het belangrijkste voordeel van de turboliquidatie is de eenvoud en snelheid van de procedure. Maar er zijn ook nadelen. Een vennootschap zonder baten maar die nog wel schulden heeft, kan namelijk op dezelfde manier eenvoudigweg verdwijnen. Schuldeisers kunnen daardoor in hun belangen worden geschaad.  

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie 

De wetgever werkt op dit moment aan een wetsvoorstel om aan de kennisachterstand van schuldeisers in geval van een turboliquidatie tegemoet te komen. De turboliquidatie zal met meer waarborgen worden omkleed. De bv zal verplicht zijn om eventuele nog niet voldane jaarrekening- en publicatieverplichtingen na te komen en om een staat van baten en lasten te publiceren. Daarbij moet ook verantwoording worden gegeven over de baten die reeds voorafgaand aan het moment van ontbinding zijn aangewend om schulden te voldoen of uit te keren aan de aandeelhouders.  

Hierdoor hebben schuldeisers meer inzicht in de financiële situatie van de bv naar het moment voorafgaand aan de turboliquidatie, zodat zij meer kennis dragen om achteraf met meer succes verzet kunnen aantekenen tegen de (wijze van) ontbinding. Het wetsvoorstel maakt de turboliquidatie wellicht minder aantrekkelijk voor eigen gebruik maar ook minder vatbaar voor misbruik. En om dat laatste is het de wetgever met name te doen.

Het voorgaande heeft op dit moment nog de status van ontwerp wetsvoorstel en is bedoeld als tijdelijke maatregel in verband met de coronacrisis. Het is echter zeer waarschijnlijk dat deze nieuwe ‘tijdelijke’ regeling de opmaat is voor een blijvende regeling, als waarborg voor schuldeisers in geval van turboliquidatie.  

Juridisch advies nodig?

Schakel tijdig met een juridisch adviseur. Graag adviseren wij welke ontbindingsprocedure in uw situatie het meest passend is en graag begeleiden wij u In de uitvoering van het liquidatietraject. Neem contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl