088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Vakantie en corona: waar moeten werkgevers op letten?

De vakantieperiode is aangebroken en dat betekent dat er gereisd gaat worden. Binnen Nederland, maar ook naar het buitenland. Waar moeten werkgevers alert op zijn in deze vakantieperiode? Kleurcodes, wel of niet quarantaine, loondoorbetaling – het verschilt per geval.

Kleurcodes

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) geeft door middel van vier kleurcodes reisadvies naar de andere landen in de wereld.

 • Groen = Er kan gereisd worden naar het gebied.
 • Geel = Er kan gereisd worden naar het gebied, ook voor vakantie, maar houd rekening met beperkende maatregelen.
 • Oranje = Reis alleen als dat noodzakelijk is. Vakantiereizen en andere reizen die niet noodzakelijk zijn, worden afgeraden.
 • Rood = Geadviseerd wordt om niet naar het gebied af te reizen.

Het ministerie van BUZA adviseert dringend om na een verblijf in een oranje en/of rood gebied tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Thuisquarantaine is verplicht na een bezoek aan een zeer hoog coronarisico gebied. Dit geldt momenteel ook voor werknemers die reeds gevaccineerd zijn. Hiermee moet zowel werkgever als werknemer rekening houden.

Werknemer in quarantaine en loondoorbetaling

Sinds 1 januari 2020 geldt er in Nederland het uitgangspunt dat als werknemers geen arbeid verrichten, zij wel loon ontvangen. Dit tenzij de werknemer de arbeid niet wil of kan verrichten, en de oorzaak voor het niet (kunnen) verrichten van de arbeid voor zijn rekening dient te komen.

De werkgever moet echter aannemelijk maken dat het niet verrichten van de arbeid in de risicosfeer van de werknemer ligt. Zo zal er per geval worden gekeken naar de omstandigheden en zal er een risicoafweging gemaakt moeten worden of het risico bij de werkgever of bij de werknemer ligt, zodat het loon doorbetaald moet worden of niet.

Onderstaande situaties zijn voorbeelden van de risicoafweging bij het bezoeken van een geel, oranje of rood gebied:

Werknemer op vakantie naar gebied met code geel dat tijdens het verblijf verandert naar oranje of rood

Indien het gebied tijdens het verblijf verandert van kleurcode geel naar oranje of rood, luidt het advies om bij thuiskomst in thuisquarantaine te gaan. Deze thuisquarantaine had de werknemer op voorhand niet kunnen voorzien voor vertrek naar dit gebied. Wel had de werknemer het risico moeten voorzien dat de kleurcode tijdens het verblijf zou kunnen veranderen, nu de corona pandemie al enige tijd voortduurt. Indien een werknemer thuis kan werken, geeft dit geen problemen. Als thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoort en de loondoorbetalingsverplichting geldt voor de werkgever, is het belangrijk om in overleg te blijven met werknemer. Zo kan er bijvoorbeeld aan de werknemer voorgelegd worden om extra vakantiedagen op te nemen. Let wel op het gelijkheidsbeginsel, zodat er een rechtvaardig beleid wordt gevoerd en dit ook duidelijk met redenen en uitgangspunten wordt beschreven.

Werknemer op vakantie naar gebied met code oranje of rood

Indien het gebied voor vertrek al oranje of rood gekleurd was, vindt er een andere risico afweging plaats. Aangezien de werknemer op voorhand weet dat dit gebied oranje of rood gekleurd is, kan een werkgever aannemelijk maken dat de werknemer een risico heeft genomen om bij thuiskomst in thuisquarantaine te gaan. Dit houdt in dat indien de werknemer thuis geen werkzaamheden kan verrichten, de werkgever geen loon hoeft door te betalen. Dit is uiteraard anders indien de werknemer wel thuis werkzaamheden kan verrichten.

Momenteel is er nog geen rechtspraak op dit onderwerp en het is zeker nog de vraag of de rechter het reizen naar een gebied met code rood of oranje, of naar een geel gebied dat tijdens het verblijf verandert van kleur, een eventuele loonstop zou rechtvaardigen. Deze maatregel is een zware sanctie voor werknemers, en er zijn nog geen uitspraken van rechters die een richting kunnen geven hoe hier te redeneren.

Vakantiebeleid

Om verwarring en discussies te voorkomen is ons advies om een vakantiebeleid op te stellen. Dit is zodat de werkgever vanuit zowel zijn zorgplicht als vanuit het instructierecht zijn werknemers informeert en communiceert wat het beleid van de organisatie is om te wijzen naar de risico’s van het reizen naar een geel, oranje of rood gebied en de eventuele thuisquarantaine tot gevolg.

Meer weten?

Heeft u vragen over de loondoorbetalingsverplichting voor werkgevers tijdens corona? Neem dan contact op met onze specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl