088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Vaststellen van verrekenprijzen of ‘transfer price’

Uw organisatie handelt met een buitenlandse groepsmaatschappij of gaat dat doen op korte termijn. U weet dat u zakelijke prijzen moet hanteren. Misschien heeft u ook wel eens van transfer pricing methoden gehoord. Welke methode moet u dan toepassen? Hoe houdt die methode verband met het vaststellen van de prijs? Welke informatie heeft u nodig om een zakelijke prijs vast te stellen?

Bij Crowe Peak werken specialisten die op deze vragen precies antwoord kunnen geven. Zij stellen een eerlijke, robuuste en verdedigbare verrekenprijs voor u vast die de kritiek van de autoriteiten doorstaat.

Hoe stel ik een verrekenprijs/ transfer price vast?

Transfer pricing gaat uiteindelijk om het vaststellen van een verrekenprijs of ‘transfer price’. Dat behelst meer dan het vaststellen van een winstopslag of het vinden van een vergelijkbare prijs tussen derden. Het uiteindelijk vaststellen van de te hanteren prijs of mark-up is enkel de kers op de taart. De weg ernaar toe is minstens zo belangrijk:

Stap 1: accuraat in beeld brengen van de transactie

Allereerst moet de gelieerde transactie nauwkeurig in beeld gebracht worden. Een gelieerde transactie is een transactie tussen partijen die onderdeel zijn van dezelfde groep. Wanneer u werkzaam bent binnen het bij de gelieerde transactie betrokken bedrijf, zult u de benodigde informatie uit uw hoofd weten of deze anders snel op kunnen zoeken. Deze stap zal daarom meestal weinig tijd en moeite kosten, maar is wel heel belangrijk.

Om te kunnen beoordelen of een potentieel vergelijkbare transactie inderdaad vergelijkbaar genoeg is, moet u een goed beeld hebben van de gelieerde transactie.

Stap 2: functionele analyse

Ook voor de tweede stap geldt dat deze waarschijnlijk weinig tijd en moeite kost, maar wel belangrijk is. In de tweede stap moet er een zogeheten functionele analyse verricht worden. Dit klinkt zwaarder dan het meestal is.

In een functionele analyse worden de voor de gelieerde transactie relevante functies, risico’s en activa geïdentificeerd. Vervolgens wordt beoordeeld wie van de bij de transactie betrokken partijen welke functies uitoefent, wie welke risico’s loopt en wie welk activum bezit.

De verdeling van de verrichte functies, gelopen risico’s en gebruikte activa moet vergelijkbaar zijn met de functieverdeling bij een mogelijk vergelijkbare transactie.

Stap 3: selectie van de transfer pricing methode

Na de functionele analyse kiest u een transfer pricing methode (link). Bij het kiezen van een transfer pricing methode dient u de meest geschikte methode te selecteren voor de specifieke transactie. Daarbij houdt u rekening met de sterktes en zwaktes van elke transfer pricing methode.

Stap 4: bepalen van de verrekenprijs

Pas na het nauwkeurig in beeld brengen van de gelieerde transactie, het verrichten van een functionele analyse en het selecteren van een transfer pricing methode, volgt het zoeken van vergelijkbare transacties en het bepalen van een verrekenprijs. Hoe u die vergelijkbare transacties zoekt hangt af van de transfer pricing methode die geselecteerd is.

Bij het toepassen van de ‘comparable uncontrolled price method’ (CUP) ga je op zoek naar vergelijkbare transacties tussen onafhankelijke partijen en pas je diezelfde prijs ook toe op de gelieerde transactie.

Bij de ‘transactional net margin method’ (TNMM) – de meest gebruikte methode – wordt de verrekenprijs op indirecte wijze vastgesteld. Door middel van een benchmarkstudie wordt bepaald welke EBIT-marge onafhankelijke bedrijven behalen bij vergelijkbare transacties. Deze marge dient vervolgens ook behaald te worden door de bij de transactie betrokken partij. Hoewel de bepaling van de zakelijke prijs voor elke gelieerde transactie in beginsel werkt zoals hierboven beschreven, zien we bij Crowe Peak dat bedrijven vaker worstelen met het prijzen van: leningen, beloningen voor verkoopentiteiten en transfer pricing bij ondersteunende dienstverlening. Volg de links voor meer informatie over het vaststellen van een zakelijke prijs voor deze typen transacties.

Meer weten over Transfer Pricing?

Wilt u meer weten of wilt u dat onze specialisten u helpen met het vaststellen van een zakelijke prijs voor uw transactie? Neemt u gerust contact op met onze Transfer Pricing consultants.

Zoekt u meer?

Crowe Peak biedt ook belastingadvies, bedrijfsjuridisch advies, contractenrecht, internationale advisering, BTW advies en audit & assurance.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl