088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Vereenvoudiging btw-teruggaafregeling oninbare vorderingen 2017

Heeft u btw betaald over oninbare vorderingen? Vanaf 2017 wordt het makkelijker om de betaalde btw over oninbare facturen terug te ontvangen. Deze vereenvoudiging is onderdeel van de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017.

Wat is de regeling voor btw oninbare vorderingen?

Wanneer een in rekening gebracht bedrag niet of niet volledig wordt betaald, heeft u recht op teruggaaf van eerder voldane btw. Dit recht ontstaat op het tijdstip waarop definitief vast komt te staan dat er sprake is van een oninbare vordering.

Hoe was de oude regeling voor teruggaaf van btw?

Onder de huidige regeling is het vaak lastig om te bepalen op welk moment een openstaande factuur een oninbare vordering wordt. Het is onzeker wanneer u recht heeft op teruggaaf van de betaalde btw en in welk tijdvak u deze kunt terugvorderen. Bovendien moet u voor de btw-teruggaafregeling nu nog een apart teruggaafverzoek indienen.

Wat verandert er in 2017 voor de teruggaaf van btw over oninbare vorderingen?Vereenvoudiging btw-teruggaafregeling oninbare vorderingen 2017

Nieuw vanaf 2017 is dat de wet een tijdstip aanwijst waarop verondersteld wordt dat sprake is van een oninbare vordering. Dat moment is één jaar nadat de niet betaalde vordering opeisbaar is geworden. Op dit moment ontstaat dus recht op btw-teruggaaf. Met de nieuwe regeling kunt u de teveel voldane btw gewoon via uw reguliere btw-aangifte terugvragen.

Wat verandert er nog meer?

In het wetsvoorstel is tevens opgenomen dat als de niet-betaalde vordering alsnog (geheel of gedeeltelijk) wordt betaald, de
teruggegeven btw weer via de btw-aangifte verschuldigd wordt. Datzelfde geldt voor te veel afgetrokken btw op ontvangen facturen die niet (meer) betaald worden. De regeling voor te veel afgetrokken btw kende al een termijn van twee jaar. In het nieuwe wetsvoorstel wordt die termijn teruggebracht naar één jaar. Ook hier geldt dat als de factuur later alsnog wordt betaald, het recht op aftrek wederom ontstaat. Al deze btw- wijzigingen kunt u eenvoudig in uw reguliere btw-aangifte verwerken.

Overdracht vorderingen

In het voorstel is ook een regeling opgenomen voor de overdracht van vorderingen. In het nieuwe voorstel zal de verkrijgende ondernemer in de plaats treden van de overdragende ondernemer. De verkrijgende ondernemer heeft vanaf dat moment recht op dezelfde regelingen voor oninbare vorderingen. Ten opzichte van de huidige, complexe regeling is dit een grote verbetering. Let op: de overnemende partij zal nog wel een separaat verzoek voor teruggaaf moeten indienen. Dit loopt dus niet via de btw-aangifte.

Overgangsregeling

Voor vorderingen die opeisbaar zijn geworden vóór 1 januari 2017 voorziet het wetsvoorstel in een overgangsregeling.

Conclusie: een eenvoudiger regeling voor btw bij oninbare vorderingen

Met het wetsvoorstel wordt het voor ondernemers een stuk overzichtelijker om btw op oninbare vorderingen terug te vragen. De nieuwe regeling neemt de onzekerheid weg die bestaat over wanneer een vordering oninbaar is en in welk tijdvak het verzoek voor teruggaaf moet worden ingediend. Bovendien verdwijnt de rompslomp van het indienen van een afzonderlijk teruggaafverzoek doordat btw-regelingen voor oninbare vorderingen nu via reguliere btw-aangifte beschikbaar wordt.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl