088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Vermogensrendementheffing: Buitensporige last?

Op 14 juni  2019 heeft  de Hoge Raad in een zestal arresten aangegeven dat de belastingdruk in box 3 aangemerkt kan worden als een buitensporige last. Daarvoor moet de gehele financiële situatie en de totale belastingdruk worden meegewogen.

Hoge Raad 14 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:816

Het betreft de belastingjaren 2013 en 2014 toen het fictief rendement nog 4% bedroeg en het tarief hierover 30%.

De Hoge Raad moet oordelen over de vraag of de vermogensrendementsheffing als stelsel in strijd is met artikel 1  Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (Hierna: EP)

Is 4% rendement haalbaar?

Nee, zegt de Hoge Raad, want je moet kijken naar beleggingen waarmee belastingplichtigen geen risico lopen om hun waarde te verliezen zoals Staatsobligaties, spaarrekeningen en deposito’s. In tegenstelling tot hetgeen de Staatssecretaris beweert, hoeft geen rekening te worden gehouden met rendementen van meer risicovolle beleggingen als onroerend goed en aandelen.

Een rendement van 4% is gedurende een lange reeks van jaren niet meer haalbaar met risicomijdende beleggingen, volgt uit de analyse van de Hoge Raad.

Is de heffing dan onterecht?

Dit hoeft niet, maar kan wel. Er is sprake van een buitensporige individuele last als het gemiddeld haalbare rendement op risicomijdende beleggingen lager is dan 1,2%, zonder rekening te houden met inflatie en het heffingsvrije vermogen.

Om dit op te lossen moet er een stelselwijziging plaatsvinden en dat is niet de rol van de rechter: Een rechter kan en mag nu eenmaal geen stelselwijziging doorvoeren.

Op individueel niveau zou de rechter wel kunnen ingrijpen als een belastingplichtige te maken krijgt met een individuele en buitensporige last. Om dat te kunnen beoordelen moet rekening worden gehouden met de gehele financiële situatie van de belastingplichtige en vormen de inkomens in box 1 en 2 belangrijke aanknopingspunten.

Waar moeten we rekening mee houden?

De Hoge Raad vindt de belastingheffing in box 3 niet goed, maar kan nu eenmaal geen nieuw stelsel invoeren, dat moet de Wetgever doen.

In individuele gevallen kan de rechter wel te hulp schieten, maar dan moet er breder gekeken worden naar de gehele financiële situatie en de totale belastingdruk. Wij zijn van mening dat mensen met een laag inkomen in box 1 en 2 maar met een flink vermogen dat risicomijdend is belegd, een goede kans maken om met deze arresten in de hand een matiging van de belastingdruk te bewerkstelligen.

Neem voor meer informatie en bij vragen over uw persoonlijke situatie gerust contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl