088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Verwerking huurkortingen / kwijtscheldingen in de jaarrekening

Wanneer u lease concessies of huurconcessies heeft ontvangen als gevolg van COVID-19, dan is de vraag of dit kortingen/kwijtscheldingen zijn, of uitgestelde betalingen.

Stel u hoeft bepaalde huurtermijnen of operational lease-termijnen geheel niet te betalen, ook niet in de toekomst. Dan hoeft u geen huurkosten of leasekosten te verantwoorden voor deze vrijgestelde perioden in de winst- en verliesrekening. Als alternatief kunt u deze vrijstelling in de balans verantwoorden en over de resterende huurperiode of leasetermijn laten vrijvallen.

Stel u hoeft bepaalde huurtermijnen nu niet te betalen, maar wel in de toekomst. Dan is er geen sprake van een vermindering/vrijstelling van de betalingen. In dat geval blijft u in de winst- en verliesrekening alle huurtermijnen dan wel lease termijnen verantwoorden, en neemt u een huurverplichting/leaseverplichting op in de balans.

NB Deze wijze van verwerking geldt voor operational leases zowel bij de lessee als bij de lessor.

Deze wijzigingen gelden voor COVID-19 gerelateerde huurconcessies of lease concessies verschuldigd tot en met 30 juni 2022. De vorige periode was tot 30 juni 2021, maar is recent met een jaar verlengd tot 30 juni 2022.

Lees ook: Lease verwerking in uw (internationale) jaarrekening

Mocht u vragen hebben over het verwerken van huurconcessies in de jaarrekening, neem dan contact op met onze specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl