088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wat betekent de Brexit voor uw btw?

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als het VK op 31 december 2020 uittreedt zonder verdere afspraken met de EU (‘no deal’). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

Wat betekent Brexit voor uw BTW?

U verkoopt goederen aan het VK

Bij een no deal bent u over een levering aan een zakelijke afnemer in het VK geen btw in Nederland verschuldigd. In plaats van een ‘intracommunautaire levering’ (wanneer u vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen exporteert) heeft u dan met export naar een niet-EU-land te maken. Afhankelijk van de leveringscondities geeft u of uw afnemer de btw aan in het VK.

Als u direct aan consumenten verkoopt, mag u nu tot de drempel van € 80.197 in Nederland btw afdragen. Na een no deal wordt de btw altijd in het VK geheven. Ook hierbij bepalen de leveringscondities wie de btw verschuldigd is. Houd hiermee rekening met uw verkoopvoorwaarden!

U hebt na de Brexit dus altijd te maken met het nultarief voor export. Dus ook wanneer de afnemer van deze producten geen ondernemer is, maar een particulier. Let hierbij op dat het nultarief alleen maar mag worden toegepast indien u de export kunt bewijzen, bijvoorbeeld door het tonen van uit- of invoeraangiften over de grens of door het laten zien van vervoersbrieven of betalingen en facturen afkomstig vanuit het buitenland en op naam van buitenlandse klanten.

Wanneer handelswaar door een niet in de EU-gevestigde afnemer opgehaald wordt in Nederland, is er sprake van een binnenlandse levering. Hiervoor is het nultarief niet van toepassing. Toch kan dit tarief worden toegepast wanneer de aanbieder kan aantonen dat de klant ondernemer is en de goederen zich niet meer in de Europese Unie bevinden. Wanneer dit niet kan worden aangetoond kan de leverancier een naheffingsaanslag worden opgelegd door de Belastingdienst. Het is daarom wijs om te allen tijde Nederlandse BTW in rekening te brengen en dit achteraf te corrigeren wanneer de gevraagde documenten beschikbaar zijn om aan te kunnen tonen dat het nultarief juist is toegepast.

U koopt goederen uit het VK

Als u goederen uit het VK importeert, geeft u nu in Nederland een intracommunautaire verwerving aan. Na de Brexit moet u de btw bij de douane aangeven en betalen. U kunt dit voorkomen door een zogenaamde artikel 23-vergunning aan te vragen. U hoeft de btw dan niet bij de grens te betalen, maar u kunt deze dan verleggen naar uw btw-aangifte.

Let op! Bedenk bij goederenleveringen van of naar het VK dat er douanerechten verschuldigd kunnen zijn, en dat douaneformaliteiten nodig zullen zijn!

Regels voor dienstverlening

Op grond van de hoofdregel zijn diensten die worden geleverd aan ondernemers belast in het land waar de afnemer gevestigd is (enkele uitzonderingen hierop staan vermeld in de wetgeving). Dit houdt in dat diensten die door een Nederlandse ondernemer worden geleverd aan een ondernemer in het VK niet belastbaar zijn in Nederland. Het is op dit moment nog niet bekend of het VK deze diensten in de heffing betreft, dit is afhankelijk van het Btw-systeem dat na de Brexit van toepassing zal zijn.

Diensten die worden geleverd aan particuliere klanten worden op grond van de hoofdregel geacht plaats te vinden in Nederland. Dit houdt in dat Nederland heffingsbevoegd is. Na 31 december wordt geacht dat een dienst, geleverd door een in Nederland gevestigde ondernemer aan particulieren in het VK, plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk. In dit geval is Nederland niet heffingsbevoegd en is het afhankelijk van de btw-wetgeving die na de Brexit in het VK zal gelden, of btw verschuldigd is in het VK.

Ook zal het na de Brexit niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van de MOSS-regeling voor het leveren van telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten.

Acties ter voorbereiding

U hebt een EORI-nummer nodig om zaken te doen met ondernemers buiten de EU. Heeft u al een EORI-nummer aangevraagd? Ga ook na of u in staat bent om douanezaken af te (laten) wikkelen, bijvoorbeeld door na te gaan of uw software moet worden aangepast om douane-aangifte te kunnen doen.

Zoals hierboven reeds vermeld zullen goederen die uit het VK afkomstig zijn na de Brexit moeten worden ingevoerd. De btw over deze invoer is direct verschuldigd tenzij u in het bezit bent van een zogenaamde artikel 23 Vergunning. Indien u goederen uit het VK afneemt dan is het van belang zo spoedig mogelijk de artikel 23 Vergunning aan te vragen.

Ondernemers die deelnemen aan het internationale handelsverkeer kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Deze vergunning biedt allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer, zoals een soepelere houding van de Douane door minder fysieke- en documentcontroles. Het is een overweging u te oriënteren op de voordelen van de AEO-status.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl