088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wat betekent de Brexit voor uw btw?

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Nu de Brexit officieel is, schetsen wij voor u de nieuwe regels.

Kijk voor meer Brexit nieuws op onze hub

Wat betekent Brexit voor uw BTW?

U verkoopt goederen aan het VK

Aangezien het VK niet langer meer deel uitmaakt van de EU, zijn leveringen aan Britse klanten nu exports. Het concept van intracommunautaire leveringen aan Britse klanten bestaat niet meer.

Na Brexit heeft u bij export altijd te maken met het nultarief. Houd er rekening mee dat het nultarief alleen mag worden toegepast indien u de export kunt aantonen, bijvoorbeeld via een uitvoer- of invoeraangifte of met vervoersdocumenten.

Als u rechtstreeks aan consumenten in het VK verkoopt, is in het VK altijd btw verschuldigd. In principe bepaalt de leveringsvoorwaarden wie btw-plichtig is, maar als de waarde van de goederen lager is dan GBP 135, moet u zich in het VK registeren voor de btw. Houd hier rekening mee in uw verkoopvoorwaarden.

Wanneer goederen worden opgehaald in Nederland, is er sprake van een binnenlandse levering. Hiervoor is het nultarief in beginsel niet van toepassing. Toch kan dit tarief worden toegepast wanneer de verkoper kan aantonen dat de klant ondernemer is en de goederen zich niet meer in de Europese Unie bevinden. Wanneer dit niet kan worden aangetoond kan aan de verkoper een naheffingsaanslag worden opgelegd door de Belastingdienst. Het is daarom wijs om te allen tijde Nederlandse BTW in rekening te brengen en dit achteraf te corrigeren wanneer de gevraagde documenten beschikbaar zijn om aan te kunnen tonen dat het nultarief toch van toepassing is.

U koopt goederen uit het VK

Als u goederen uit het VK importeert, geeft u nu in Nederland een intracommunautaire verwerving aan. Na de Brexit moet u, afhankelijk van de leveringsvoorwaarden, btw bij de douane aangeven en betalen. U kunt dit voorkomen door een zogenoemde artikel 23-vergunning aan te vragen. U hoeft de btw dan niet bij de grens te betalen, maar u kunt deze dan verleggen naar uw btw-aangifte.

Let op! Bedenk bij goederenleveringen van of naar het VK dat er douanerechten verschuldigd kunnen zijn, en dat douaneformaliteiten nodig zullen zijn!

Regels voor dienstverlening

Op grond van de hoofdregel zijn diensten die worden geleverd aan ondernemers belast in het land waar de afnemer gevestigd is (enkele uitzonderingen hierop staan vermeld in de wetgeving). Dit houdt in dat diensten die door een Nederlandse ondernemer worden geleverd aan een ondernemer in het VK niet belastbaar zijn in Nederland. Het is op dit moment nog niet bekend of het VK op deze diensten btw zal heffen. Dit is afhankelijk van het btw-systeem dat na de Brexit van toepassing zal zijn.

Diensten die worden geleverd aan particuliere klanten worden op grond van de hoofdregel geacht plaats te vinden in Nederland. Dit houdt in dat Nederland heffingsbevoegd is. Op deze hoofdregel is een aantal uitzonderingen van toepassing waarbij de dienst geacht wordt plaats te vinden waar de afnemer is gevestigd. Het is afhankelijk van de btw-wetgeving die na de Brexit in het VK zal gelden, of btw verschuldigd is in het VK.

Ook zal het na de Brexit niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van de MOSS-regeling voor het leveren van telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten.

Acties ter voorbereiding

U heeft een EORI-nummer nodig om zaken te doen met ondernemers buiten de EU. Heeft u al een EORI-nummer aangevraagd? Ga ook na of u in staat bent om douanezaken af te (laten) wikkelen, bijvoorbeeld door na te gaan of uw software moet worden aangepast om douane-aangifte te kunnen doen.

Zoals hierboven reeds vermeld zullen goederen die uit het VK afkomstig zijn na de Brexit moeten worden ingevoerd. De btw over deze invoer is direct verschuldigd tenzij u in het bezit bent van een zogenoemde artikel 23 vergunning. Indien u goederen uit het VK afneemt dan is het van belang zo spoedig mogelijk de artikel 23 vergunning aan te vragen.

Ondernemers die deelnemen aan het internationale handelsverkeer kunnen bij de Douane de vergunning Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Deze vergunning biedt allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer, zoals een soepelere houding van de Douane door minder fysieke- en documentcontroles. Het is een overweging u te oriënteren op de voordelen van de AEO-status.

Heeft u vragen over de gevolgen van Brexit op uw btw? Neem dan contact op met de BTW-specialisten van Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl