088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wat is een UBO (of een pseudo-UBO)?

Op 27 september 2020 is de wet tot invoering van een UBO register in werking getreden. Het is van belang te weten dat deze wet zowel toe ziet op de verplichting voor in Nederland opgerichte rechtspersonen hun UBO (ultimate beneficial owner) te identificeren en daarvan opgaaf te doen in het Handelsregister, als de verplichting voor adviseurs uit hoofde van de Wwft de UBO van hun klanten vast te stellen (en te verifiëren met de inhoud van het register).

Waarom is er een UBO register?

Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Daarnaast kunt u, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie u zaken doet. Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.

Wat is een UBO?

Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO’s. UBO’s zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een BV. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een VOF, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Wilt u weten wie de UBO’s van uw organisatie zijn? Dit bepaalt u als organisatie zelf; neem contact op met Crowe Peak voor hulp bij het bepalen van de UBO.

Wat is een pseudo-UBO?

Wat nu als er geen uiteindelijk belanghebbenden kunnen worden aangewezen, op grond van zeggenschap of aandelenbelang? Denk bijvoorbeeld aan een BV met vijf aandeelhouders die allemaal 20% van de aandelen in deze BV houden. In dat geval zijn als algemene regel alle bestuurders in principe zogeheten ‘pseudo-UBO’.

Hoe schrijf ik UBO’s in?

U schrijft de UBO’s in met een online UBO-opgave van de KVK. Heeft u meerdere organisaties? Dan moet u per organisatie een UBO-opgave doen.

Meer weten?

Heeft u vragen over het UBO register of heeft u hulp nodig bij het bepalen van de UBO? Neem dan contact op Crowe Peak. Wij helpen u graag verder.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl