088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wat is transfer pricing documentatie en moet ik dat hebben?

Handelt uw onderneming met andere (binnen- of buitenlandse) groepsmaatschappijen? U moet dan kunnen aantonen dat u interne prijzen hanteert die u ook met onafhankelijke derden zou hanteren. Dit toont u aan door middel van transfer pricing documentatie.

Lees ook: Wat is transfer pricing?

Wat is transfer pricing documentatie

Transfer pricing documentatie beschrijft (ten minste) hoe verrekenprijzen zijn bepaald en of die verrekenprijzen en overige relevante voorwaarden vergelijkbaar zijn met de prijzen en voorwaarden die onafhankelijke partijen in een soortgelijke situatie hanteren.

Met transfer pricing documentatie laat u de Belastingdienst zien hoe u voldoet aan de wettelijke verplichting om zakelijke prijzen te hanteren op uw intragroepstransacties.

Welke bedrijven moeten transfer pricing documentatie hebben?

De Nederlandse wet stelt als minimumvereiste dat er sprake moet zijn van gelieerdheid en intragroepstransacties. Gelieerdheid kan ontstaan door deelname in het kapitaal, toezicht of management of wanneer een vennootschap of persoon deelneemt in het kapitaal, toezicht of management van twee andere vennootschappen.

Er gelden geen ‘harde’ minima om te bepalen of sprake is van gelieerdheid. De wetsgeschiedenis stelt wel dat er voldoende zeggenschap moet zijn, om invloed uit te kunnen oefenen op de vaststelling van de prijzen voor de transacties.

Ook het kleinbedrijf kan een transfer pricing documentatieverplichting hebben.

Als alle ondernemingen die intragroepstransacties met elkaar hebben, deel uitmaken van dezelfde fiscale eenheid, dan zien we (vooralsnog) fiscaal geen intragroepstransacties en is er geen documentatieverplichting. Door uitspraken van de Europese rechter in de voorbije jaren twijfelen experts wel of dit EU-rechtelijk houdbaar is.

Soorten transfer pricing documentatie

Sinds 2016 kent Nederland twee vormen van transfer pricing documentatie:

  1. De Nederlandse transfer pricing documentatie;
  2. De internationale master file en local file.

Nederlandse transfer pricing documentatie

De Nederlandse transfer pricing documentatie is verplicht voor puur Nederlandse ondernemingen en multinationale ondernemingen met een geconsolideerde groepsomzet in het voorafgaande jaar van minder dan € 50 miljoen.

De Nederlandse transfer pricing documentatie kent geen vaste vereisten. Daar is bewust voor gekozen. Op die manier kan de omvang van de documentatie aangepast worden aan de grootte van de onderneming en de intragroepstransacties.

Transfer pricing: Master file en local file

De internationale master file en local file is verplicht voor multinationale ondernemingen met een geconsolideerde groepsomzet in het voorafgaande jaar van ten minste € 50 miljoen.

De internationale transfer pricing documentatie bestaat uit twee aparte documenten die elk jaar moeten worden opgesteld. Een wereldwijde master file en een (Nederlandse) local file. Beide documenten kennen vaste inhoudsvereisten. De Nederlandse inhoudsvereisten zijn identiek aan de vereisten in de OESO transfer pricing richtlijnen. Deze richtlijnen zijn zeer gezaghebbend en worden door veel landen wereldwijd gevolgd.

Wat als ik het niet heb?

De gevolgen van het niet hebben van de documentatie hangt mede af van welke type documentatie voor u verplicht is.

Voor Nederlandse transfer pricing documentatie is dat het uitgangspunt is dat documentatie beschikbaar is op het moment van het uitvoeren van de transacties. In werkelijkheid wordt belastingplichtigen, wanneer ze de documentatie niet hebben, een termijn van tenminste vier weken gegeven om de documentatie alsnog te maken. Het achteraf proberen te verantwoorden van de verrekenprijzen zal helaas niet altijd mogelijk zal zijn. Het niet vooraf opstellen van de documentatie maakt een discussie met de Belastingdienst meestal lastiger.

Voor de internationale master file en local file geldt wel een harde deadline. Deze moeten beschikbaar zijn in de administratie binnen de termijn voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting voor het betreffende jaar. In tegenstelling tot bij de Nederlandse transfer pricing documentatie zal u hierbij geen mogelijkheid geboden worden om een gebrek aan documentatie zonder gevolgen te herstellen. Als uw onderneming niet over een tijdig opgestelde master file of local file beschikt, dan kan de inspecteur u een boete opleggen van rond de EUR 9.000. Daarnaast kan de inspecteur de bewijslast omkeren naar u en deze verzwaren. U heeft dan de bewijslast en zult overtuigend moeten aantonen dat een door de inspecteur opgelegde correctie niet juist is. Binnen transfer pricing iets overtuigend aantonen is een (nagenoeg) onmogelijke opgave. Het zal daarom heel eenvoudig zijn voor de inspecteur om u een transfer pricing correctie op te leggen als u geen (tijdige) transfer pricing documentatie heeft.

Crowe Peak kan u helpen

De consultants van Crowe Peak nemen dit complexe onderdeel van belasting uit handen. Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen we schakelen met lokale belastingexperts in meer dan 130 landen. Onze specialisten houden de internationale regelgeving scherp in de gaten en signaleren kansen en risico’s. Zo weet u zeker dat u aan de regels voldoet en niet te veel betaalt.

Wilt u meer weten of wilt u dat onze experts helpen met het opstellen van uw transfer pricing documentatie? Neem dan vandaag contact met ons op.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl