088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wet Arbeidsmarkt in Balans: beëindiging slapend dienstverband

Hoewel het onderwerp niet direct aan de WAB gerelateerd is, is het van groot belang dat u bekend bent met een recente uitspraak van de Hoge Raad over de beëindiging van dienstverbanden met langdurige zieke werknemers na twee jaar ziekte. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een werkgever verplicht is om op verzoek van de werknemer een slapend dienstverband te beëindigen en de transitievergoeding te betalen.

Lees hier alles over de WAB

Loondoorbetalingsplicht

Als een werknemer ziek wordt, is de werkgever maximaal twee jaar verplicht het salaris (althans tenminste 70% daarvan) door te betalen. Na twee jaar ziekte van een werknemer eindigt voor de werkgever deze loondoorbetalingsplicht. Ook vervalt na twee jaar het ontslagverbod wegens ziekte.
Het einde van de loondoorbetalingsplicht betekent echter niet automatisch dat ook het dienstverband met de werknemer eindigt.

Beëindiging Dienstverband: Transitievergoeding

Bij beëindiging van een dienstverband op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op de transitievergoeding. Dit kan bij langlopende dienstverbanden dus hoog oplopen. Bij ontslag op initiatief van de werknemer bestaat er in principe geen recht op de transitievergoeding.

Slapend dienstverband

Om de hoge kosten van een transitievergoeding te vermijden, wordt door werkgevers het dienstverband van langdurig zieke werknemers niet beëindigd, maar deze wordt “slapend” gehouden. De werkgever heeft aan een “slapend dienstverband” immers geen kosten meer, maar aan de beëindiging van dat dienstverband wel. Dit wordt over het algemeen als een maatschappelijk onwenselijke situatie gezien.

Compensatieregeling transitievergoeding

Inmiddels is er een compensatieregeling in het leven geroepen. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers, onder bepaalde voorwaarden, door het UWV gecompenseerd worden voor de door hen betaalde transitievergoeding bij beëindiging van een dienstverband als gevolg van langdurige ziekte.
Nu deze compensatieregeling tot stand is gebracht, is er voor werkgevers weinig reden om dienstverbanden met een langdurig zieke werknemer toch slapend te houden.

Uitspraak Hoge Raad: Beëindiging slapend dienstverband verplicht

Onlangs heeft een langdurig zieke werknemer van zijn werkgever gevorderd dat de werkgever het initiatief zou nemen om zijn (slapende) dienstverband te beëindigen, zodat de werknemer daardoor recht zou hebben op de transitievergoeding.
De werkgever weigerde hier echter zijn medewerking aan te verlenen en de zaak kwam voor de rechter. De rechtbank heeft het geval voorgelegd aan de Hoge Raad door hierover “prejudiciële” vragen te stellen. Zeer recent heeft de Hoge Raad deze prejudiciële vragen beantwoord.

De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever verplicht is om op verzoek van de werknemer een slapend dienstverband te beëindigen en dus ook de daarbij behorende transitievergoeding uit te keren. Dit vloeit voort uit normen van “goed werkgeverschap”. Het argument dat de werkgever op hoge kosten wordt gejaagd, gaat niet meer op, nu de werkgever voor de door hem betaalde transitievergoeding compensatie kan vragen.

Meer in het algemeen wil de Hoge Raad af van slapende dienstverbanden, nu dit als maatschappelijk ongewenst wordt beschouwd.

Tijdige actie vereist: beëindig slapende dienstverbanden zodra het kan

De compensatieregeling die het UWV biedt geldt alleen als het dienstverband direct na afloop van de loondoorbetalingsperiode wordt beëindigd. Als de werkgever dus besluit om het dienstverband in eerste instantie slapend te houden, zal hij geen compensatie ontvangen voor zolang het dienstverband ‘onnodig’ heeft voortgeduurd.
Het is dus van belang om tijdig tot beëindiging van een slapend dienstverband te besluiten, ook als de werknemer daar zelf (nog) niet om heeft gevraagd.

Crowe Peak kan u adviseren en de juridische begeleiding bieden die nodig is om het dienstverband op de juiste wijze te beëindigen. Neem contact op met onze specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl