088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wet Arbeidsmarkt in Balans: cumulatiegrond

Wanneer je als werkgever een werknemer wil ontslaan, moet je daar een redelijke grond voor hebben. In de wet staan nu acht ontslaggronden vermeld. De gekozen ontslaggrond bepaalt de procedure die er gevolgd moet worden. Per 1 januari 2020 wordt er in de WAB een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond.

Lees hier alles over de WAB

Achtergrond

In de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) staat vermeld dat iedere ontslaggrond op zichzelf een voldoende grond moet zijn om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. De werkgever mag dus niet ontslaggronden bij elkaar optellen om zo een ontslag te kunnen rechtvaardigen. Het strenge ontslagregime zorgde er de afgelopen jaren voor dat veel ontbindingsverzoeken door de rechter werden afgewezen. Per 1 januari 2020 wordt er een ontslaggrond toegevoegd, waarbij ontslaggronden met elkaar combineren tot de mogelijkheden behoort. Door deze cumulatiegrond wordt het voor een werkgever gemakkelijker om een werknemer te ontslaan.

Cumulatiegrond Ontslag

Aan het bestaande artikel wordt een onderdeel toegevoegd, de cumulatiegrond. De cumulatiegrond houdt in dat werkgevers in een ontbindingsverzoek twee of meer gronden mogen combineren, waardoor een zodanige situatie ontstaat dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet meer kan laten standhouden. De cumulatiegrond heeft geen betrekking op de ontslaggronden die via het UWV verlopen. Een combinatie van deze gronden mag ook niet worden gemaakt.

Een voorbeeld ter verbeelding: In een ontbindingsverzoek bij de rechter kan een werkgever een ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen (UWV-procedure) niet combineren met disfunctioneren. Tevens geldt dit ook voor (hoger) beroepzaken.

Cumulatiegrond en extra vergoeding

Indien de rechter een arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van de cumulatiegrond, kan de rechter eventueel een hogere (extra) transitievergoeding toekennen aan de werknemer. In de motivatie van de rechter wordt bepaald wat de hoogte is van de vergoeding (niet meer dan de helft van de transitievergoeding) én wat de redenen zijn van de extra vergoeding. Deze extra vergoeding komt bovenop de transitievergoeding en een eventuele billijke vergoeding die toegekend kan worden bij ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. Vindt de werkgever de extra vergoeding te hoog, die de rechter bepaalt door ‘de omstandigheden van het geval’, dan kan de werkgever ervoor kiezen om het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te trekken.

Verwachting in de praktijk

Door de toevoeging van de “i-grond” is de verwachting dat de rechter sneller een arbeidsovereenkomst zal ontbinden dan in de huidige wetgeving.

Indien u vragen heeft over de nieuwe ontslaggrond of over de Wet Arbeidsmarkt in Balans kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl