088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wet excessief lenen bij eigen BV

In 2019 maakte de regering de zogenoemde ‘rekening-courantmaatregel’ bekend. Deze aankondiging zorgde voor nogal wat onrust bij directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Het betreffende concept wetsvoorstel dateert alweer van maart 2019. In maart 2020, een jaar later, wordt het definitieve wetsvoorstel verwacht. Naar verwachting zal er meer duidelijkheid komen over ‘excessief’ lenen bij de eigen vennootschap.

Ontmoedigen excessief lenen bij de eigen BV

In grote lijnen heeft de maatregel tot doel te voorkomen dat aanmerkelijk belanghouders geld lenen bij hun eigen vennootschap in plaats van dit belast uit te keren als loon (box 1) of uit te keren als dividend (box 2). Volgens de voorgestelde maatregel is het gedeelte van het totaal aan schulden aan de eigen vennootschap dat hoger is dan € 500.000 vanaf 2022 eenmalig belast in box 2 tegen een tarief van 26,9% (tarief 2022). De eerste peildatum is op 31 december 2022.

Inkomstenbelasting over schulden eigen BV

Indien u, of onder bepaalde voorwaarden uw familie, op de peildatum meer dan € 500.000 aan schulden heeft bij uw eigen BV (niet zijnde de eigenwoning schuld  bij de eigen BV in box 1) moet u hierover over in 2022 inkomstenbelasting betalen over het gedeelte dan uitgaat boven de € 500.000.

De voorgenomen wetgeving is zoals aangegeven nog niet definitief. De vraag is of u, vooruitlopend op deze wetgeving, iets wil of kan doen. Aan het definitieve wetsvoorstel kan nog het nodige veranderen.  Wij rekenen erop dat hier binnenkort meer duidelijkheid over komt.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat er in principe over elke schuldpositie met de eigen BV, ook de schulden onder de  €500.000, een fiscale discussie met de Belastingdienst kan ontstaan over de zakelijkheid van die lening.

Bekijk uw schuldpositie met de eigen BV daarom kritisch en neem bij vragen contact op met Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl