088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

De wet excessief lenen bij de eigen vennootschap, de onzakelijke lening en hoe transfer pricing hierbij kan helpen

De laatste tijd is er terecht veel te doen over de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. Dit wetsvoorstel houdt in dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) maximaal € 500.000 mag lenen van zijn vennootschap zonder directe fiscale gevolgen. Leningen boven € 500.000 worden in box 2 belast als regulier voordeel. Dit wetsvoorstel maakt het zodoende niet langer mogelijk om onbeperkt van de eigen vennootschap te lenen.

Over de Wet excessief lenen is de laatste tijd al aardig wat geschreven. Graag wijzen wij u er op dat u ook voor de invoering van dit wetsvoorstel in 2023 niet zonder meer veilig bent. Ook nu al kan lenen van de eigen vennootschap bestreden worden door de Belastingdienst. De invoering van de Wet excessief lenen betekent evenmin dat u straks in 2023 onder de € 500.000 zomaar veilig zit.

Wat is een onzakelijke lening?

Het ‘gevaar’ van de onzakelijke lening ligt ook nu al op de loer. Wanneer er wordt geleend van de BV dan moet dit onder zakelijke voorwaarden gebeuren. Daarbij moet worden gekeken naar zaken als: de looptijd, het aflossingsschema, het rentepercentage, het stellen van zekerheid én de kredietwaardigheid (inkomens- en vermogenspositie) van de lener (in dit geval de aandeelhouder).

Wanneer de rente te laag is, dan kan er (onder omstandigheden) sprake zijn van een winstuitdeling ter hoogte van de niet-bedongen rente. Maar een onzakelijke rente is nog geen onzakelijke lening. Volgens jurisprudentie in de vennootschapsbelasting is er sprake van een onzakelijke lening wanneer geen enkele onafhankelijke partij een zelfde geldlening onder dezelfde voorwaarden zou verstrekken met een rente die onafhankelijk is van de winst.

Of er sprake is van een ‘onzakelijke’ lening is een doorlopende toets. Dat betekent dat een lening die eerst zakelijk was, door omstandigheden later onzakelijk kan worden. Het is belangrijk dat u dit in de gaten blijft houden, om nare verrassingen te voorkomen.

Winstuitkering

Als een lening ‘onzakelijk’ is, dan kan de Belastingdienst proberen de lening aan te merken als een winstuitdeling. De fiscus vindt dan dat u eigenlijk een winstuitkering heeft gedaan. Als dat slaagt, dan is het gevolg dat de inkomsten in uw aangifte inkomstenbelasting moeten worden meegenomen. In bepaalde gevallen legt de inspecteur mogelijk ook een boete op. Verder mag de lening niet langer op de balans van uw BV staan, omdat niet langer sprake is van een lening maar van uitgekeerde winst.

Onzakelijke lening bepalen door middel van transfer pricing

Hoe kan transfer pricing helpen bij het monitoren van dit risico? Transfer pricing houdt zich bezig met het bepalen van zakelijke voorwaarden bij transacties tussen gelieerde ondernemingen. Ook voor financieringen tussen gelieerde partijen wordt vaak de hulp van transfer pricing specialisten ingeschakeld bij het vaststellen van zakelijke voorwaarden. Met andere woorden: transfer pricing specialisten voeren de materiële toets of er sprake is van een onzakelijke lening vaak uit. Hoewel dat meestal voor internationale bedrijven is, kan dezelfde soort toets ook toegepast worden op een lening van een DGA aan een aandeelhouder.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de wet excessief lenen? Neemt u dan contact op met één van onze transfer pricing specialisten

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl