088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Wetsvoorstel wijziging btw-behandeling vouchers

Momenteel worden in Nederland de meeste typen vouchers onder de noemer ‘cadeaukaarten’ behandeld als waardepapieren.  Op 7 juli jl. heeft demissionair Staatssecretaris van Financiën Wiebes het wetsvoorstel over de btw-behandeling van dit soort vouchers aangeboden aan de Tweede Kamer. De voorgestelde wijzigingen moeten een einde maken aan de huidige onduidelijkheden bij leveringen en diensten waarbij vouchers betrokken zijn, zoals waarde- en cadeaubonnen en zegels. Voorgesteld wordt de wetgeving per 1 januari 2019 aan te passen aan de Europese voucherrichtlijn uit juni 2016.

De nieuwe wetgeving ziet op de definitie van vouchers en de onderverdeling in verschillende soorten, het al dan niet heffen van btw bij transacties met vouchers en de maatstaf van heffing die van toepassing is op belaste leveringen of diensten.

Huidige btw-behandeling van vouchers

De handelingen met betrekking tot deze vouchers zijn vrijgesteld van btw en de ondernemers die deze handelingen verrichten kunnen, over het algemeen, de voorbelasting op de kosten die zij maken niet in aftrek brengen. De ondernemer die een dergelijke bon accepteert in ruil voor zijn diensten of goederen, verricht uiteraard wel gewoon een belaste prestatie (tenzij zijn levering of dienst is vrijgesteld). Voor koopzegeltjes en telefoonkaarten bestaan specifieke(re) regels.

Wijzigingen

Onder de nieuwe regels zal de vrijstelling niet langer kunnen worden toegepast.

Het voorstel maakt onderscheid naar vouchers voor enkelvoudig en meervoudig gebruik. Bij enkelvoudig gebruik staat de de plaats, de aard en het btw-tarief van de prestatie op het moment van uitgifte van de voucher vast (bijvoorbeeld: een bioscoopbon). Alle andere vouchers vallen onder meervoudig gebruik. .

Door de aanpassingen zal een deel van de vouchers als voucher voor enkelvoudig gebruik gekwalificeerd worden en daardoor – anders dan nu het geval is – belast worden op het moment van verkoop in plaats van op het moment van gebruik. Daarnaast zal bijvoorbeeld een cadeaubon daardoor niet langer als een van btw-vrijgesteld waardepapier worden gezien.

Bijkomstigheid is dat recht op aftrek van voorbelasting ontstaat. Omdat de verkoop van vouchers vaak plaatsvindt via een keten van distributeurs, zijn in het voorstel nadere regels opgenomen voor die distributie en de maatstaf van heffing.

Wat kunt u doen?

Staatssecretaris Wiebes heeft, gezien de complexiteit voor bepaalde sectoren van het bedrijfsleven, in het voorstel aangegeven het bedrijfsleven te gaan betrekken bij de totstandkoming van nieuwe en de aanpassing van bestaande uitvoeringsregelingen..

Hoewel het nog wel even duurt tot de nieuwe regels toegepast worden, raden wij aan om tijdig inzicht te krijgen in wat de impact van de nieuwe regels op uw business model is en wat de eventuele mogelijkheden zijn om deze impact zo goed mogelijk op te vangen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl