088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Familiehypotheek in combinatie met schenking € 100.000

Gaat uw zoon of dochter op zich zelf wonen en wilt u een woning voor hem / haar kopen, maak dan gebruik van de familiehypotheek in combinatie met een schenking van € 100.000 belastingvrij.

Om de aankoop van de eigen woning voor zoon of dochter te realiseren / te financieren kan er gebruik worden gemaakt van een familiehypotheek. De familiehypotheek houdt in dat u als ouder vanuit privé een lening verstrekt aan uw zoon of dochter. In dit geval kan zoon of dochter met betrekking tot de betaalde hypotheekrente profiteren van de (fiscale) hypotheekrenteaftrek, terwijl u als ouder de rente onbelast kan ontvangen. Voor de effectuering van de hypotheekrenteaftrek is het wel van belang dat zoon of dochter inkomen heeft.

De hypotheeklening zal moeten voldoen aan de nieuwe hypotheekrenteaftrek-regels. Dit betekent onder meer dat er een 30 jarige annuïteiten geldlening moet worden aangegaan. Daarnaast moet er opgaaf van de lening worden gedaan bij de Belastingdienst (via een digitaal formulier).

De hoogte van de rente is normaliter afhankelijk van de looptijd van de lening. Om de hypotheekrenteaftrek van zoon of dochter veilig te stellen is het van belang dat zoon of dochter de rente daadwerkelijk maandelijks achteraf betaalt. De rente mag dus niet verrekend worden met een eventuele schenking (in verband met de te betalen hypotheekrente) van u aan uw zoon of dochter.

Bij het afsluiten van de familiehypotheek kan door de geldgever een afsluitprovisie in rekening worden gebracht. De afsluitprovisie bedraagt normaliter 1,5% van de hoofdsom doch niet meer dan € 3.630. De afsluitprovisie kan meegefinancierd worden en deel uitmaken van voornoemde hoofdsom. De afsluitprovisie kan in aftrek worden gebracht bij zoon of dochter (bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting), maar onbelast bij u als ouder worden ontvangen.

Jaarlijks kan u een belastingvrije schenking doen aan uw zoon of dochter. Voor schenkingen door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar, die verband houden met de eigen woning (bijv. aankoop, aflossing hypotheek), geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407. Vanaf 1 oktober 2013 tot 31 december 2014 wordt de eenmalig verhoogde vrijstelling verruimd van € 51.407 tot € 100.000. Door gebruik te maken van deze eenmalig verhoogde schenking zal de maandlast van zoon of dochter afnemen.

In iedere familie liggen de verhoudingen anders. Dit betekent dat iedere familiehypotheek maatwerk is. Indien gewenst kunnen wij voor u de overeenkomst van geldlening met bijbehorend aflossingsschema opstellen.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl