Algemene voorwaarden

Crowe Peak Bedankt

Crowe Peak Audit & Assurance

Crowe Peak Audit & Assurance B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24388761. BTW nummer NL8152.18.035.B01

Crowe Peak Accountancy Services

Peak Accountancy Services B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51196948. BTW nummer NL8231.40.465.B01

Crowe Peak Tax & Legal Services

Peak Tax & Legal Services B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80945317. BTW nummer NL8618.62.065.B01

Crowe Peak Advisory

Peak Advisory B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24294493. BTW nummer NL8100.63.943.B01

Crowe Peak Payroll Services

Peak Payroll Services B.V. is statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51196689. BTW nummer NL8231.40.350.B01

Download de Klachtenregeling van Crowe Peak (PDF)

Download de Klokkenluidersregeling van Crowe Peak (PDF)