Privacy Statement

Private client services

Inleiding

Crowe Peak, statutair gevestigd te Rotterdam aan de Jan Leentvaarlaan 50-60, verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat onze relaties, clienten en leveranciers vertrouwen hebben in onze organisatie. Daarom hebben wij als uitgangspunt om uw privacy te zo goed mogelijk te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres en telefoonnummer.

Wanneer verstrekt u persoonsgegevens aan Crowe Peak?

Wanneer u onze website bezoekt, of een webformulier invult en verstuurt, verstrekt u aan ons persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om uw NAW- en contactgegevens. Deze gegevens zijn nodig om uw verzoeken aan ons te kunnen afhandelen of uw vraag te beantwoorden. De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van het uitvoeren van verzoeken (bijvoorbeeld het inschrijven voor een seminar) of het beantwoorden van uw vraag, gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Crowe Peak is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens bij het afhandelen van verzoeken en vragen via onze website.

Welke persoonsgegevens verwerkt Crowe Peak?

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt via de formulieren op onze website. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij van onze websitebezoekers verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Aanhef;
 • Geslacht;
 • E-mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Plaats;
 • Bedrijfsnaam;
 • Vrije tekst (voor vragen en/of opmerkingen);
 • Overige gegevens die u op onze website als bijlage kunt uploaden;
 • IP adres;
 • Surf- en klikgegevens over onze website;
 • Bekeken (sub)pagina’s op onze website;

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Afhankelijk van de vraag die een bezoeker van onze website heeft, worden de genoemde persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen:

 • Het behandelen en beantwoorden van vragen via onze contactformulieren;
 • Het behandelen van inschrijvingen voor onze events;
 • Het behandelen van brochure aanvragen;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief.

Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?

Toestemming

Crowe Peak vraagt voor het versturen van de nieuwsbrief toestemming. Deze toestemming wordt verkregen door het invullen en versturen van het daartoe bestemde aanvraagformulier op de website. Indien u de nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, dan is uitschrijven te allen tijde mogelijk.

Overeenkomst

Wij verwerken persoonsgegevens eveneens om een overeenkomst uit te voeren, ook in de precontractuele fase. Dit betekent onder andere dat wij persoonsgegevens verwerken voor het maken van een offerte, voor het maken en versturen van een opdrachtbevestiging en voor het maken en uitvoeren van een overeenkomst voor onze diensten.

Gerechtvaardigd belang

Om onze websitebezoekers te kunnen voorzien van informatie en service inzake onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens. De grondslag voor deze verwerking is dan gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonsgegevens bij onder andere onze activiteiten op het gebied van marketing, sales, reclame en content management vindt plaats met gerechtvaardigd belang als grondslag.

Deelt Crowe Peak persoonsgegevens met andere partijen?

Persoonsgegevens die wij via onze website ontvangen, delen wij alleen met partijen die betrokken zijn bij de hosting, beheer en marketing van onze website. Crowe Peak zorgt voor de juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Worden persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?

Google Analytics

Crowe Peak gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Crowe Peak. Daarom hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google beschikt over een Privacy Shield certificaat en verklaart op haar website dat het bedrijf zich houdt aan de relevante privacy principes. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Crowe Peak hanteert verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Crowe Peak zal de via onze website verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Verstuurde webformulieren bewaren wij zolang als naar de aard of de inhoud van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Welke cookies worden geplaatst?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het cookie zorgt ervoor dat uw browser wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In onze cookieverklaring staat nadere informatie over ons gebruik van cookies en welke persoonsgegevens daarbij worden verwerkt.

Welke privacyrechten hebt u?

Crowe Peak vindt het belangrijk dat onze websitebezoekers hun rechten op basis van de wet goed kunnen uitoefenen. U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals een wettelijke plicht om bepaalde gegevens langer te bewaren;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen.

Wilt u graag extra informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten, dan kunt u ons mailen via privacy@crowe-peak.nl .

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om tevreden relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, dan kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Crowe Peak behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen publiceren wij op deze website.