Disclaimer

Private client services

Deze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met Crowe Peak. De informatie op deze internetsite heeft een informatief en algemeen karakter.

De informatie op deze internetsite kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Wij raden u aan om bij onze adviseurs advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt bij kwesties waarbij de informatie die beschikbaar is op de internetsite relevant kan zijn.

Gebruik

Het is zonder schriftelijke toestemming van Crowe Peak niet toegestaan de inhoud van deze internetsite, of (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Daarnaast is op de Crowe Peak internetsite het privacy statement van toepassing. Crowe Peak adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de internetsite kennis te nemen.

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het gereed maken van deze internet site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd, of niet meer juist of onvolledig is. Crowe Peak staat daarom niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze internetsite aangeboden informatie.

Bepaalde verwijzingen op deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Crowe Peak geen controle heeft. Crowe Peak draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Crowe Global

Crowe Peak in Nederland is lid van Crowe Global. Crowe Global is een Zwitserse Verein. Het is elk lid toegestaan de naam “Crowe Global” in zijn naam te voeren, maar blijft een aparte en onafhankelijke entiteit.