088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

30%-regeling vanaf 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari 2019 heeft de 30%-regeling en haar voorwaarden een significant aantal veranderingen ondergaan. De voornaamste verandering is dat de looptijd is verkort naar een maximum periode van vijf jaar voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2019. Met ingang van 1 januari 2020 zijn er weinig veranderingen doorgevoerd, slechts de salarisnormen zijn geïndexeerd.

On the road

Overgangsrecht  van de 30%-regeling

Voor werknemers aan wie de 30%-regeling is toegekend met een startdatum vóór 1 januari 2019 geldt nog steeds overgangsrecht. In het onderstaand overzicht vindt u de beperkingen op bestaande 30%-regelingen met een ingangsdatum vóór 1 januari 2019 en de nieuwe einddatum in overeenstemming met het overgangsrecht.

Einddatum beschikking Einddatum volgens overgangsregeling
2019 en 2020 Einddatum op de beschikking
2021, 2022 of 2023 31 december 2020
2024 of later Einddatum op de beschikking minus drie jaar

 

Partieel buitenlandsbelastingplichtige en de 30%-regeling

Een bijkomend fiscaal voordeel van de 30%-regeling is dat de werknemer kan kiezen voor behandeling als partieel buitenlands belastingplichtige voor de maximale periode van vijf jaar zo lang de 30%-regeling geldig is. Als gevolg hiervan wordt de belastingplichtige voor het inkomen uit aanmerkelijk belang (Box 2) en inkomen uit sparen en beleggen (Box 3) aangemerkt als buitenlands belastingplichtige en als gevolg hiervan niet belast voor de inkomstenbelasting ten aanzien van dit inkomen.

Schoolgelden voor internationale scholen en de 30%-regeling

In aanvulling op de toepassing van de 30%-regeling mag een werkgever een belastingvrije vergoeding aan de werknemer verstrekken ten aanzien van schoolgelden voor internationale scholen of voor een internationale afdeling van een reguliere school voor kinderen van  de werknemer. Voor dergelijke schoolgelden wordt de maximale duur voor onbelaste vergoeding eveneens op vijf jaar gesteld conform de looptijd van de 30%-regeling.

Salariscriteria van de 30%-regeling

Vanaf 1 januari 2020 zijn de geïndexeerde salarisdrempels, waarmee ten behoeve van de 30%-regeling de specifieke deskundigheid wordt aangetoond, als volgt vastgesteld (exclusief 8% vakantietoeslag):

  • € 38.347 belastbaar jaarloon (exclusief de 30% belastingvrije vergoeding);
  • € 29.149 belastbaar jaarloon (exclusief de 30% belastingvrije vergoeding) voor werknemers jonger dan 30 jaar met een Nederlandse of gelijkwaardige buitenlandse mastertitel.

De nieuwe salarisdrempels zijn van toepassing op aanvragen met ingangsdatum 1 januari 2020.

Aanvraag van de 30%-regeling bij de Belastingdienst

In de praktijk ervaren wij dat de Belastingdienst, naast de typische beoordeling van de aanvraag voor de 30%-regeling, in het bijzonder en grondig toetst of aan het 150 kilometer vereiste en de waardering van buitenlandse masterdiploma’s is voldaan.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de 30%-regeling of andere Global Mobility gerelateerde vragen, neem dan contact op met ons Global Mobility Services team.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl