Fiscale gevolgen van een faillissement binnen fiscale eenheid

Tijdens de coronacrisis waren faillissementen een stuk relevanter dan gewenst. Een faillissement van een dochtermaatschappij kan grote fiscale gevolgen hebben als deze vennootschap deel uitmaakt van een fiscale eenheid. Dit geldt voor zowel de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting (btw).

De vennootschapsbelasting

Als een in een fiscale eenheid gevoegde vennootschap failliet is verklaard, dan is het niet ongebruikelijk dat een deel van de schulden onbetaald is gebleven. De schulden die onbetaald zijn gebleven wegens gebrek aan baten vallen dan als het ware vrij. Omdat in een fiscale eenheid alle activa en passiva van de dochtervennootschap worden toegerekend aan de moedervennootschap kan deze vrijval van schulden averechtse gevolgen hebben. Het kan namelijk leiden tot een vermogensvermeerdering van de moedeervennootschap en dus tot winstnemen. Het feit dat een deel van de schulden van de faillietverklaarde dochtervennootschap onbetaald zijn gebleven kan dus een verhoogde belastingclaim voor de fiscale eenheid tot gevolg hebben.

In de Invorderingswet is bepaald dat elke binnen de eenheid vennootschapsbelasting gevoegde vennootschap hoofdelijk aansprakelijk is voor de vennootschapsbelastingschuld van de betreffende eenheid. Eveneens is de Belastingdienst bevoegd om belastingteruggaven aan een vennootschap in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verrekenen met belastingschulden van alle andere vennootschappen die deel uitmaken van deze fiscale eenheid. Maar alleen voor zover de belasting betrekking heeft op een tijdvak waarin de vennootschap deel uitmaakte van de fiscale eenheid. Deze mogelijkheid tot verrekening geldt voor alle belastingsoorten en is niet beperkt tot vennootschapsbelasting.

Ontvoeging van een dochtervennootschap

Indien een dochtermaatschappij in slecht weer verkeerd is het een goed idee om de positie van deze vennootschap te evalueren en na te gaan of het voortzetten van de eenheid nog wel wenselijk is. Als dit niet het geval is, dan zal overgegaan moeten worden tot ontvoeging van deze vennootschap. Let wel op dat de ontvoeging van een dochtervennootschap ook de nodige fiscale consequenties met zich brengt. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de herwaardering van (onderlinge) vorderingen en schulden en de voorwaartse verrekening van verliezen. Wij raden dan ook aan om voorafgaand aan ontvoeging de eventuele fiscale consequenties door te nemen met je fiscaal adviseur.

Fiscale eenheid omzetbelasting

Indien er sprake is van een fiscale eenheid btw, dan kan elke vennootschap die deel uitmaakt van deze eenheid aansprakelijk worden gesteld voor de btw-schulden van de andere leden van de eenheid. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid eindigt op het tijdstip waarop schriftelijk is gemeld aan de inspecteur dat de fiscale eenheid is verbroken. De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft wel gelden voor btw-schulden die betrekking hebben op een tijdvak dat ligt vóór de datum van de verbreking. In geval van faillissement van een vennootschap zal deze geen deel meer uitmaken van de eenheid aangezien de organisatorische verwevenheid zal zijn verbroken.

Heb je vragen over de fiscale gevolgen binnen of buiten de fiscale eenheid of hoe je risico’s kunt beperken? De specialisten van Crowe Peak staan klaar voor advies.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact