Nieuws 13 maart, 2024

FASTER-richtlijn goedgekeurd door Europees Parlement 

Crowe Peak Crowe Global 2
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

FASTER-richtlijn goedgekeurd door Europees Parlement 

EU-initiatief voor bronbelastingprocedures ter bevordering van investeringen en  voorkoming van belastingmisbruik

Het Europees Parlement heeft onlangs een gewijzigd voorstel van de Europese Commissie goedgekeurd, gericht op het verbeteren van de efficiëntie en veiligheid van bronbelastingprocedures binnen de EU. Dit voorstel heeft betrekking op investeerders, financiële tussenpersonen en belastingdiensten van EU-lidstaten en staat bekend als het FASTER-initiatief. Het FASTER-initiatief beoogt grensoverschrijdende investeringen te bevorderen en belastingmisbruik tegen te gaan. Bij volledige implementatie van FASTER in de hele EU wordt verwacht dat het Europese bedrijven ondersteunt bij het verbeteren van hun concurrentiepositie, het stimuleren van investeringen en het verminderen van administratieve lasten op het gebied van belastingen. In deze context volgen onze belastingadviseurs de ontwikkelingen rond FASTER nauwlettend. Meer weten over de impact van FASTER op jouw organisatie of portefeuille? Lees verder of neem direct contact op met een specialist.  

Vóór grensoverschrijdende investeringen en tegen belastingmisbruik  

Buitenlandse beleggers worden vaak geconfronteerd met bronbelastingen op dividenden of rente-inkomsten uit EU-lidstaten. Hoewel onder de toepasselijke verdragen ter voorkoming van dubbele belasting vrijstelling mogelijk is voor dergelijke belastingen, zijn de procedures voor het verkrijgen van vrijstelling doorgaans langdurig en kostbaar. Deze procedures zijn ook gevoelig voor misbruik, zoals blijkt uit recente belastingschandalen. 

In een poging om belemmeringen voor grensoverschrijdende investeringen weg te nemen en belastingmisbruik aan te pakken, zal het FASTER-initiatief daarom de procedures voor vermindering van bronbelasting versnellen door: 

  • Invoering van een gestandaardiseerd digitaal EU-certificaat voor fiscaal inwonerschap, dat op verzoek binnen één werkdag kan worden afgegeven. Met dit certificaat kunnen beleggers meerdere teruggaafverzoeken indienen voor een gediversifieerde EU-portefeuille. 
  • Invoering van versnelde procedures naast de bestaande standaardteruggaafprocedure, waaronder vermindering aan de bron en een systeem voor snelle teruggaaf. Deze maatregelen zullen het teruggaafproces in de hele EU stroomlijnen en harmoniseren. 
  • Invoering van een gestandaardiseerde rapportageverplichting om belastingdiensten in staat te stellen na te gaan of iemand in aanmerking komt voor belastingvermindering en mogelijk misbruik op te sporen. 

FASTER en jouw (internationale) onderneming 

Na goedkeuring door de EU-lidstaten wordt verwacht dat het FASTER-initiatief op 1 januari 2027 in werking treedt. Neem voor meer informatie contact op met onze fiscalisten via dit formulier.  

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact