Nieuws 17 november, 2017

Wijziging btw-nultarief voor zeeschepen

BTW-nultarief voor zeeschepen
Crowe Peak/ Kennisbank/ Nieuws/

Wijziging btw-nultarief voor zeeschepen

In het Belastingplan 2018 zijn er een aantal fiscale maatregelen genomen, waarvan er één ziet op een beperking van de toepassing van het btw-nultarief voor zeeschepen. De toepassing van het btw-nultarief op de levering en bevoorrading van, alsmede diensten aan commerciële zeeschepen wordt namelijk aangepast.

Huidige situatie

Op grond van de Btw-richtlijn is de levering van schepen die op de volle zee worden gebruikt voor passagiersvervoer tegen betaling, vrachtvervoer, visserij en dergelijke vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt ook voor de bevoorrading van die schepen en de voorwerpen die met de schepen vast verbonden zijn of voor hun exploitatie dienen. Denk aan de verbouwing, reparatie of het onderhoud van de schepen. In Nederland zijn de vrijstellingen vormgegeven door een btw-nultarief. De Europese Commissie heeft Nederland erop gewezen dat de bepaling te ruim is geformuleerd. De vrijstelling is gekoppeld aan zogenoemde zeeschepen, zonder dat daarbij de eis is gesteld dat die zeeschepen ook daadwerkelijk worden gebruikt voor de vaart op volle zee.

Aanscherping btw-nultarief

De toepassing van het nultarief wordt daarom aangescherpt en de beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2018.

Het gevolg van de aanscherping is dat het nultarief niet meer van toepassing is op de levering en bevoorrading van schepen en diensten aan schepen die voor minder dan 90% buiten de ‘twaalf mijlszone’ opereren. In een dergelijke situatie is volgens de nieuwe regeling geen sprake meer van een zeeschip. Denk hierbij aan veerdiensten, sleepboten of commercieel geëxploiteerde jachten. In dat geval is bij lokale leveringen en diensten binnen Nederland het algemene btw-tarief van 21% van toepassing. Mocht een foutief btw-tarief in rekening worden gebracht dan kan de Belastingdienst een boete opleggen die kan oplopen tot maximaal € 5.278.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Doorgaans zal bij belaste exploitatie deze btw aftrekbaar zijn, maar deze wijziging levert wel een cash-flow nadeel op ten opzichte van de huidige situatie. Daarnaast dient te worden gekeken of de betreffende prestaties correct worden verwerkt in de administratie.

Bij bijvoorbeeld het verrichten van reparaties of onderhoud zal dan aan de klant gevraagd moeten worden of er op de factuur btw berekend moet worden. De administratieve last voor zowel de reder (die moet aantonen dat een schip op volle zee ingezet wordt) als de toeleverancier neemt hierdoor toe. Er bestaat bovendien het risico van een btw naheffing (als inzet op volle zee achteraf niet aangetoond kan worden) en het risico van grotere voorfinanciering voor de klant als gevolg van een heffing van 21% btw.

De nieuwe btw-wetgeving voor zeeschepen is nog niet definitief doorgevoerd, omdat er Kamervragen zijn gesteld over de definities en uitvoerbaarheid. Uitgangspunt is dat er overleg moet komen met de sector over het aanpassen van de btw-wetgeving.

Crowe peak

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen?

Laten we snel kennismaken!

Contact