088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
  [0] => nl
  [1] => us
)
		

Aandachtspunten bij de waardering van uw familiebedrijf

Bedrijfsopvolging is binnen familiebedrijven een actueel thema. In dit artikel wordt in gegaan op een aantal gebieden waaraan extra aandacht gegeven kan worden in het opvolgingsproces.

Feiten omtrent familiebedrijven
Familiebedrijven creëren 49% van de werkgelegenheid in Nederland, representeren 53% van het BBP en zijn winstgevender dan niet-familiebedrijven.

Definitie familiebedrijven
Het kan nuttig zijn om eerst te definiëren om wat voor en hoeveel bedrijven het gaat. Een bedrijf is een familiebedrijf als: “De meerderheid (direct of indirect) van de zeggenschap in handen is van een natuurlijk persoon dan wel de familie; tenminste één familielid formeel betrokken is bij het bestuur van de onderneming; voor beursgenoteerde bedrijven: tenminste 25% van de zeggenschap in handen is van de familie” (Bron: Roberto Flören). In zijn totaliteit gaat het in Nederland om ruim 260.000 familiebedrijven.

Waarderen van familiebedrijven
De waarde van een familiebedrijf is door middel van verschillende methodieken te bepalen. De drie meest gangbare zijn de market approach, income approach en de cost approach.

In de market approach wordt de waarde van het bedrijf afgeleid uit de waarde van een groep vergelijkbare bedrijven (“peer group”). De bedrijven uit de peer group dienen beursgenoteerde bedrijven te zijn waarvan de aandelen regelmatig verhandeld worden. Doordat de aandelen op dagelijkse basis verkocht worden, is de rationaal bij deze benadering dat de waarde van de onderneming (eigen vermogen) gelijk is aan de prijs van het aandeel vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen (“Market capitalization”). Om op basis van de waarde van het beursgenoteerde bedrijf de waarde van uw eigen bedrijf te bepalen, is het nuttig om de waarde van het beursgenoteerde bedrijf te standaardiseren. Dit is eenvoudigweg te bereiken door de market capitalization te delen door de netto winst van de onderneming. Hierdoor ontstaat er een factor waarmee de netto winst vermenigvuldigd kan worden om tot de waarde van het te waarderen bedrijf te komen.

Bij de income approach wordt de waarde van het bedrijf niet afgeleid van een peer group, maar wordt de waarde bepaald op basis van de kasstromen die het bedrijf verwacht te genereren in de toekomst (voor meer informatie over deze methode zie artikel: Maximaliseer de waarde van uw onderneming, 10 september 2012).

De waarde van het bedrijf op basis van de cost approach wordt vastgesteld op basis van de vervangingswaarde van de activa. Met andere woorden: de waarde van het bedrijf is gelijk aan de som van de vervangingskosten van de machines, inventaris en andere activa.

Drie factoren die de waarde van het familiebedrijf kunnen beïnvloeden
Er zijn een drietal specifieke elementen waaraan kan worden gedacht bij het waarderen van familiebedrijven. Een cruciaal element dat de waarde van de onderneming bepaald is namelijk het vereiste rendement. Dit rendement wordt bepaald op basis van het risico van de investering; des te meer risico, des te hoger dient het rendement te zijn.

 1. Iliquiditeitspremie: deze premie geldt voor niet-beursgenoteerde (familie) bedrijven. Bij beursgenoteerde bedrijven is het relatief makkelijk om de aandelen (het bedrijf) te verkopen, omdat deze dagelijks verhandeld worden. Bij een niet-beursgenoteerd bedrijf is het lastiger om de investering om te zetten in cash. Vanwege de lagere verhandelbaarheid van dit soort bedrijven, verlangen investeerders vaak een zogeheten iliquiditeitspremie, om ze voor dit gebrek te compenseren.
 2. Small firm premium: dit is een risico opslag die geldt voor bedrijven waarvan de activiteiten niet gediversifieerd zijn; ze houden zich slechts met één kernactiviteit bezig. Mocht de vraag naar het specifieke product of dienst afnemen, dan loopt de investeerder / koper het risico zijn inleg te verliezen.
 3. Size premium: dit is een opslag die is gebaseerd op de grootte van de onderneming. De rationaal is: des te groter de onderneming, des te lager het risico.

Concluderend
Bij het waarderen van familiebedrijven is het noodzakelijk om de invloed van de drie factoren op de waarde van het bedrijf in kaart te brengen. Voor extra informatie over het waarderen van (familie) bedrijven of andere vragen omtrent de bedrijfsoverdracht, kunt u contact opnemen met Ton van Gaalen, Crowe Global Corporate Finance.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl