088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Aanpassing afkoopregeling bestaande stamrechten

De stamrechtvrijstelling is een belastingfaciliteit die betrekking heeft op uitstel van belastingheffing over een ontslagvergoeding. Zonder dit uitstel dient de werknemer over de gehele ontslagvergoeding direct inkomstenbelasting af te rekenen. Bij hoge ontslagvergoedingen is dan al snel 52% belasting verschuldigd. Door de stamrechtvrijstelling kan de ontslagvergoeding gespreid worden uitgekeerd, waardoor de uitkering vanwege het progressieve tarief tegen een lager bedrag belast kan zijn.

Stamrechtvrijstelling afgeschaft
Als onderdeel van het Belastingplan 2014 wordt de stamrechtvrijstelling met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. De op 31 december 2013 bestaande stamrechten vallen onder de oude regeling. Deze stamrechten kunnen gespreid worden uitgekeerd. Over ontslagvergoedingen die in 2014 of later worden vastgesteld dient de inkomstenbelasting direct te worden afgerekend.

Het is vanaf 2014 mogelijk om bestaande stamrechten in één keer uit te keren. Indien de uitkering plaatsvindt in 2014, is de werknemer slechts belasting verschuldigd over 80% van de uitkering.

Ontslagvergoeding vaststellen en afstorten voor 15 november 2013
Om de belastingkorting te kunnen benutten dient de ontslagvergoeding snel te worden geformaliseerd. De wetgever heeft voorgesteld dat de ontslagvergoeding voor 15 november 2013 moet zijn vastgesteld en overgemaakt naar de uitvoerder van het stamrecht. Dit kan een bank, een verzekeringsmaatschappij of een stamrecht BV zijn. Bij een stamrecht in eigen beheer is als voorwaarde gesteld dat de uitvoerder zich voor 15 november 2013 verplicht heeft om op te treden als uitvoerder.

Indien dit speelt voor u of bij één van uw werknemers, adviseren wij u om haast te maken met het vaststellen en het afstorten van het stamrecht. Indien de voorgestelde korte deadline van de wetgever zijn doorgang vindt, heeft u slechts enkele weken om dit te formaliseren.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl