088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Aansprakelijkheid voor niet-werknemers

Het is algemeen bekend dat een werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Minder bekend is echter dat de aansprakelijkheid ook geldt voor een persoon met wie de werkgever geen arbeidsovereenkomst heeft (artikel 7:658 lid 4 Burgerlijk Wetboek). Het gaat hier dan om uitzendkrachten en ingeleende arbeidskrachten. Onlangs heeft het Hof Amsterdam uitgemaakt dat deze bepaling ook van toepassing is op vrijwilligers.

Casus
Het gaat in deze zaak om een twintigjarig meisje. Zij rijdt als sinds haar tiende paard bij een manege en maakt als vrijwilligster deel uit van het vierspanteam van de eigenaar van de manege. Op een gegeven moment wordt er aan haar gevraagd om een paard te testen voor het vierspanteam. Tijdens deze testrit werpt het paard de vrijwilligster van zijn rug met als gevolg een gebroken arm en een verbrijzelde elleboog. De vrijwilligster houdt aan deze val blijvend letsel over.

De manege wordt door de vrijwilligster aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade. De vrijwilligster stelt de vordering in omdat de manege in de uitoefening van haar beroep of bedrijf arbeid heeft laten verrichten door de vrijwilligster, ook al bestond er geen arbeidsovereenkomst.

Oordeel
Volgens de rechtbank is de manege op grond van artikel 7:658 lid 4 BW aansprakelijk voor de geleden schade van de vrijwilligster. De bedoeling van dit wetsartikel is dat de vrijheid van degene die een beroep of bedrijf uitoefent om te kiezen voor het laten verrichten van werk door werknemers of anderen, niet van invloed behoort te zijn op de rechtspositie van degene die het werk verricht en schade oploopt. Het Hof ziet geen reden om vrijwilligers de bescherming van dit wetsartikel te onthouden en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Wat te doen?
Uit het bovenstaande blijkt dat werkgevers ook aansprakelijk zijn wanneer de werkzaamheden in de onderneming worden verricht door personen met wie zijn geen arbeidsovereenkomst hebben. Indien er onverhoopt een ongeval plaatsvindt, zal er dus wat betreft aansprakelijkheid geen verschil worden gemaakt tussen de in dienst zijnde werknemers en derden c.q. vrijwilligers. Het is derhalve raadzaam om u als werkgever te verzekeren door middel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hierbij is het belangrijk om goed na te gaan of de verzekering ook geldt voor personen met wie geen arbeidsovereenkomst is afgesloten, maar die wel werkzaamheden voor uw bedrijf verrichten.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl