088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Autolease en btw: op welke wijze belast?

Leasing van auto’s is populair in Nederland. Er is een grote stijging te zien in het aantal particulieren dat een auto least. Een advies van de Advocaat-Generaal aan de rechters van het Europese Hof van Justitie kan voor de financial lease-contracten grote btw-gevolgen hebben. Wat is het effect op organisaties die financial lease-contracten hebben?

Leasing auto: levering of dienst?

Het  startpunt voor de btw is de vraag of leasing een levering van een goed of een dienst is. Dit is van belang om vast te stellen waar (in welk land) de leasing btw-belast is. Het is ook bepalend voor de vraag wanneer de btw verschuldigd is. Indien de leasing als levering kwalificeert, is btw verschuldigd op het moment dat de auto ter beschikking wordt gesteld over de totale vergoeding (alle leasetermijnen). In geval de leasing als dienst kwalificeert is de btw periodiek verschuldigd over de leasingtermijnen.

In geval van operational leasing is de vraag gemakkelijk te beantwoorden. Operational leasing wordt voor de btw altijd aangemerkt als dienst, Bij financial leasing ligt dit wat minder eenvoudig. Financial leasing kan voor de btw namelijk zowel een levering als een dienst zijn. Het is hierbij essentieel of de eigendom van de auto (uiterlijk bij betaling van de laatste termijn) wordt verkregen. Is dat het geval, dan is er geldt de financial leasing als levering (huurkoop). Let op: ook wanneer de lessee tijdens of aan het einde van de looptijd van de leasingovereenkomst de mogelijkheid heeft de auto te kopen kan in sommige gevallen sprake zijn van een levering.

In het besluit van 25 januari 2007, nr. CPP2006/2847M (meer bekend als het leasingbesluit) geeft de Staatssecretaris van Financiën de bevestiging dat financial leasing als levering kwalificeert wanneer de eigendom aan het einde van de looptijd wordt verkregen.

Financial leasing auto: één of twee prestaties?

Indien de financial leasing kwalificeert als levering, dan moet volgens de Staatssecretaris van Financiën de leasing gesplitst moet worden in de levering van de auto enerzijds (belast met 21% btw) en het verlenen van krediet (btw-vrijgesteld) anderzijds, mits de lessor:

  • het rentebestanddeel van de leasingtermijnen afzonderlijk aan de lessee in rekening brengt; én
  • het rentebestanddeel over een bepaalde periode en op grond van een specifiek overeengekomen rentepercentage berekent.

In het Verenigd Koninkrijk gelden ongeveer dezelfde regels ten aanzien van financial leasing. De Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie EU (de hoogste Europese rechter binnen de omzetbelasting) heeft in de zaak Volkswagen Financial Services LTd. het Hof van Justitie een advies gegeven. De Advocaat-Generaal geeft de rechters van het Hof van Justitie het advies te oordelen dat het beleid waarbij de financial leasing in twee delen wordt geknipt (levering + verlenen van krediet) onjuist is. Financial leasing die als een levering kwalificeert dient altijd als één onsplitsbare prestatie te worden gezien. Deze dienst is belast  tegen het algemene btw-tarief.

Als de rechters het advies volgen (hetgeen in een meerderheid van de gevallen gebeurt) dan betekent dit dat de Staatssecretaris van Financiën zijn beleid in het leasingbesluit moet aanpassen.

Gevolgen voor ondernemingen

Eén btw-belaste prestatie is (vanwege het recht op btw-aftrek) voordelig(er) bij zakelijke financial leasing aan lessees die (nagenoeg) alle in rekening gebrachte btw als voorbelasting kunnen aftrekken. In de praktijk wordt dit vaak vormgegeven door leasemaatschappijen door niet te voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden uit het leasingbesluit.

Eén btw-belaste prestatie kan ook nadelig zijn. Bijvoorbeeld bij zakelijke financial leasing van auto’s aan lessees die niet of nauwelijks aftrekgerechtigd zijn (bijv. banken, verzekeraars, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en de overheid) en bij financial leasing van auto’s aan particulieren. Als het advies wordt gevolgd betekent dit dat de leasemaatschappij ook btw gaat rekenen over gedeelte dat als kredietverlening wordt gezien. Nu de btw door deze partijen en particulieren niet in aftrek kan worden gebracht betekent dit een verhoging van de leaseprijs.

Voordat het zo ver is dient er nog wel het nodige te gebeuren. De rechters zullen het advies eerst moeten opvolgen en vervolgens zal de Staatssecretaris van Financiën het leasebesluit moeten aanpassen. Het gaat bij leasecontracten altijd om langlopende overeenkomsten. Voor leasemaatschappijen is het daarom verstandig nu al te checken of op grond van de gesloten financial leasingcontracten en/of algemene voorwaarden de eventuele extra btw over het rentebestanddeel kan worden doorberekend aan de klanten. Neem voor vragen contact op met een btw-adviseur.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl