088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		
Bel ons 088 2055 000
		Array
(
    [0] => nl
    [1] => us
)
		

Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Op 5 oktober 2020 heeft het kabinet het wetsvoorstel Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingediend. Onlangs is de wet, na enkele aanpassingen, aangenomen door de tweede kamer. Op 15 december stemt de eerste kamer of het voorstel definitief wordt aangenomen.

In werking treding

Met deze (tijdelijke) investeringskorting voor ondernemers en bedrijven wilt het kabinet ondernemers en bedrijven stimuleren om investeringen te doen in bijvoorbeeld nieuwe machines. De regeling gaat in op 1 januari 2021, maar geldt al voor investeringen gedaan in de periode vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022, dit om te voorkomen dat bedrijven hun investeringen uitstellen tot begin 2021.

De regeling

Een bedrijf mag maximaal 4 aanvragen per jaar indienen. Per aanvraag geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. Verder is van belang dat de regeling geldt voor investeringen in niet eerder gebruikte bedrijfsmiddelen. Bovendien geldt dat investeringen gedaan in 2021 ook uiterlijk eind 2021 moeten zijn betaald en binnen 6 maanden na volledige betaling in gebruik moeten zijn genomen. Voor investeringen gedaan in 2022 gelden dezelfde termijnen.

De aftrek voor investeringen tussen de € 20.000 en € 5.000.000 per jaar bedraagt 3,9% van het investeringsbedrag. Voor investeringen vanaf € 5.000.000 per jaar bedraagt de korting 1,8%. De korting kan in mindering worden gebracht op de af te dragen loonheffing. Hierdoor hebben ook bedrijven die momenteel in een verliespositie verkeren baat bij deze tijdelijke regeling. De af te dragen loonheffing kan maximaal worden verminderd tot nihil.

Wilt u meer weten over deze regeling? Of wilt u weten of uw (geplande) investeringen in aanmerking komen voor deze regeling? Neem dan contact op met Crowe Peak.

Crowe Peak
Olympisch Stadion 24-28 1076 DE Amsterdam, Nederland
088 2055 000 contact@crowe-peak.nl